Het Overijssels Dichtersgilde zoekt jouw bijzondere Overijssel

Wat is er voor jou bijzonder aan Overijssel?Dat wil het Overijssels Dichtersgilde horen van zoveel mogelijk Overijsselaren. Het Gilde zwaait in augustus 2020 af na twee jaar dichten voor en over de provincie. Als afscheidsproject wil het Gilde een bundel uitbrengen met gedichten waarin het bijzondere Overijssel van zijn eigen inwoners centraal staat.
Het Dichtersgilde Overijssel nodigt daarom alle Overijsselaren uit om in een paar zinnen te beantwoorden: ‘Wat is er bijzonder voor jou?’ Dit mag het bos zijn waar je altijd wandelt met je hond, je pasgeboren dochter, dat de boom aan het einde van de straat feloranje kleurt in de herfst, Kerst met je familie (of juist niet), hoe een bepaalde plek je altijd herinnert aan dat je mobiel kapotviel op straat, waar je sleutels in de put vielen, de gekleurde sjaaltjes van je tante, je lievelingskoe Berta.
Het Overijssels Dichtersgilde zal uit jullie verhalen en onderwerpen kiezen en er 25 gedichten over schrijven. Die gedichten zullen in augustus verschijnen in een speciale bundel. Een dichtbundel ván Overijsselaren vóór Overijsselaren.
Mail ons wat jij bijzonder vindt, en waarom je dat vindt! Je kunt insturen naar overijsselsdichtersgilde, vóór 1 februari 2020. Ook willen we je vragen om beeldmateriaal toe te voegen: liefst een filmpje, maar een foto mag ook. Meerdere inzendingen per persoon zijn welkom.
literaire ambassadeurs
Het Overijssels Dichtersgilde werd in 2018 in het leven geroepen, onder begeleiding van De Nieuwe Oost Wintertuin. De gildeleden Nick Felix, Laura van Eck en Wibo Kosters zijn voor de periode 2018-2020 literaire ambassadeurs voor Overijssel. Ze hebben gedichten geschreven bij onder andere exposities, feestelijke openingen en daarnaast vrij werk over Overijssel. Ook trad het Gilde op onder andere het Tuinfeest, Stadsfestival Zwolle en het Overijssels Boekenbal op.

[end]
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Salland1 staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Het Overijssels Dichtersgilde zoekt jouw bijzondere Overijssel verscheen eerst op Salland TV.