Inwoners Raalte tevreden over ondersteuning Wmo

Wat vinden inwoners van de ondersteuning die ze krijgen van de gemeente? Hoe verliepen de contacten met de gemeente? Zijn inwoners voldoende geïnformeerd? Deze en andere vragen stonden centraal in het cliëntervaringsonderzoek (CEO) Wmo dat onlangs in de gemeente Raalte is gehouden. Inwoners kregen per post een uitnodigingsbrief toegestuurd. Aan hen werd gevraagd om de vragenlijst schriftelijk of online in te vullen. Het onderzoek is uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeks- en adviesbureau ZorgfocuZ.

Voor dit onderzoek zijn meer dan duizend Wmo-cliënten uit de gemeente benaderd. De doelgroep bestaat uit inwoners die in 2023 een melding hebben gedaan voor de Wmo en contact hebben gehad met de gemeente Raalte. Uiteindelijk hebben bijna vijfhonderd inwoners meegedaan aan het onderzoek. De respons is 41% en ligt hoger dan in 2022 jaar, toen deze 33% was.

Ook inzicht bij afwijzing
Voor het eerst zijn in 2023 ook inwoners die geen maatwerkvoorziening vanuit de Wmo hebben ontvangen, meegenomen in het onderzoek. Het doel: inzicht krijgen in hun ervaringen met de afhandeling van een afgewezen aanvraag, hiervan te leren en hiermee het beleid en de uitvoering te verbeteren.
Uit de antwoorden bleek dat iets minder dan de helft van de respondenten vond dat de gemeente duidelijk uitleg gaf over de afwijzing, terwijl een derde het hiermee oneens was. Van de 25 respondenten gaf 32% aan dat de gemeente meedacht over alternatieve oplossingen en hiervoor input leverde. De verzamelde feedback wordt besproken met kwaliteitsmedewerkers om de dienstverlening te verbeteren. Het toont aan dat er ruimte is voor verbetering in de communicatie en uitleg van de besluitvorming.

Gemiddeld een 7,9 voor gesprek
Wanneer inwoners een aanvraag voor een Wmo-voorziening doen, komen ze in contact met de gemeente, de Kern, MEE of Vriendendiensten. De aanvraag wordt vervolgens behandeld door de gemeente en er wordt een gesprek ingepland. Aan respondenten die in 2023 een aanvraag hebben gedaan, is gevraagd hoe zij het contact over deze aanvraag hebben ervaren. Wethouder Gerria Toeter: “58% van de 480 respondenten heeft een gesprek over een Wmo-voorziening gehad, waarvan 88% vond dat de medewerker van de gemeente deskundig was. Dat is een compliment voor de organisatie. Bovendien waarderen inwoners het gevoerde gesprek, net als het jaar ervoor, gemiddeld met een 7,9.”

Overige resultaten
De uitkomsten van het CEO Wmo geven een duidelijk beeld van hoe cliënten de hulp en ondersteuning vanuit de Wmo ervaren. De meeste respondenten beoordelen de kwaliteit van zorg en ondersteuning als goed. De ondersteuning sluit volgens een groot deel van de respondenten goed aan bij hun hulpvraag, en velen vinden dat ze door de ondersteuning beter in staat zijn om te doen wat ze willen. Ook geven veel respondenten aan dat de ondersteuning hun kwaliteit van leven verbetert.

Hoewel de cijfers iets lager zijn dan vorig jaar, blijven de ervaringen overwegend positief. Bijna een derde van de inwoners maakt gebruik van onafhankelijke cliëntondersteuning, en de persoonlijke benadering en vooruitziende blik tijdens gesprekken worden gewaardeerd. Toeter: “In het algemeen concluderen we dat de kwaliteit van zorg en ondersteuning in Raalte goed is. Er is echter nog ruimte voor verbetering op het gebied van snelheid en samenwerking bij het bieden van oplossingen. We nemen de resultaten serieus en zullen ze gebruiken om onze dienstverlening verder te verbeteren.”

Informatie over het onderzoek
De belangrijkste uitkomsten van het cliënten ervaringsonderzoek Wmo over 2023 worden gepresenteerd in een factsheet. Deze factsheet is te vinden op de website van de gemeente Raalte: (www.raalte.nl/file/factsheet-ceo-wmo-2023).

Powered by WPeMatico