Jacqueline van Zwam nieuwe griffier gemeenteraad Olst-Wijhe

De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft gisteravond Jacqueline van Zwam beëdigd als griffier. Zij volgt hiermee Bart Duursema op die op 17 december 2019 afscheid nam om van zijn pensioen te gaan genieten.
Jacqueline (51) is onder andere griffier geweest van de gemeenteraad van Hattem en senior statenadviseur van de griffie van Provinciale Staten van Flevoland. Ze woont in Apeldoorn.
De nieuwe griffier begint op 1 februari in haar nieuwe functie. Tot die tijd neemt Coen Knipping (36) als interim-griffier de griffiezaken waar. Dit doet hij overigens al sinds 17 december, het moment van vertrek van de vorige griffier. Coen is bestuurssecretaris in de gemeente Raalte, heeft enkele jaren op de raadsgriffie van die gemeente gewerkt en heeft daar ook als plaatsvervangend griffier gefungeerd.
De griffier is het eerste aanspreekpunt voor de raadsleden en ondersteunt de raad in brede zin bij zijn kaderstellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol.

[end]

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met gemeente Olst-Wijhe, team Communicatie en Ondersteuning, Gerardy Hulsbergen, 06 29330464. Bijgaande foto kunt u rechtenvrij gebruiken. U ziet van links naar rechts: burgemeester Ton Strien, Jacqueline van Zwam en Coen Knipping.
Olst-Wijhe, 21 januari 2020
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Salland1 staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
De informatie verzonden in dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Indien u dit bericht ten onrechte ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken maar de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren en het daarna te verwijderen. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de in de e-mail ontvangen informatie aan derden is niet toegestaan. Salland1 staat niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Jacqueline van Zwam nieuwe griffier gemeenteraad Olst-Wijhe verscheen eerst op Salland TV.