Kabinet investeert in 2023 meer in lokale publieke omroepen 

Rijksoverheid Nieuwsbericht

Lokale publieke omroepen kunnen ook in 2023 en 2024 rekenen op extra investeringen. Voor 2023 stelt staatssecretaris Uslu (Cultuur en Media) € 15,9 miljoen beschikbaar om lokale publieke omroepen te ondersteunen in hun professionalisering en onafhankelijkheid, in 2024 neemt dat toe tot € 18,9 miljoen. In 2025 start een nieuw lokaal bestel. Dan krijgen lokale omroepen hun geld direct van het Rijk en niet meer van de gemeenten.

Staatssecretaris Uslu: “Het is belangrijk voor het lokale publieke debat en voor de lokale democratie dat mensen weten wat er in hun dorp, stad of gemeente speelt. Lokale publieke omroepen zijn hier onmisbaar in. In het nieuwe bestel vanaf 2025 krijgen ze structureel meer geld en zijn ze voor hun financiering niet meer afhankelijk van gemeenten.”

Op dit moment hebben veel lokale publieke omroepen het financieel niet makkelijk. Het meeste geld gaat daarom naar de versterking van de omroepen door in te zetten op verdere professionalisering: € 9,6 miljoen in 2023 en € 11 miljoen in 2024. Dit geld kunnen omroepen bijvoorbeeld gebruiken om mensen aan te nemen of hun redactie op andere manieren te versterken.

In beide jaren is er ook € 1,8 miljoen beschikbaar voor de overgang naar digitale radiodistributie (DAB+) zodat de omroepen te horen blijven als het aantal analoge radio-ontvangers afneemt. Ook wordt geïnvesteerd in meer samenwerking tussen de lokale en regionale publieke omroepen en de NOS.

Samenwerking lokaal-regionaal-landelijk

De lokale, regionale en landelijke publieke omroepen zijn partners van elkaar. Gezamenlijk doen deze partijen het voorwerk voor een “Publiek Journalistiek Huis”, een gemeenschappelijke ruimte waar omroepen bijvoorbeeld samen journalistieke content produceren, innovatieve technieken delen en onderzoek doen naar het vergroten van de impact en het bereik. Staatssecretaris Uslu juicht dit toe en investeert daarom in 2023 € 2 miljoen en in 2024 € 4 miljoen in deze samenwerking.

Nieuw omroepbestel

In 2025 moet er een nieuw lokaal omroepbestel van start gaan. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat omroepen een zwaardere procedure moeten doorlopen om een aanwijzing als lokale publieke omroep te krijgen. Deze omroepen krijgen dan structureel meer financiering.

In plaats van de huidige financiering vanuit het gemeentefonds gaat de Rijksoverheid zelf zorgen voor een basisbekostiging voor lokale publieke omroepen. Dat geeft omroepen meerjarige zekerheid over hun financiering en een onafhankelijkere positie ten opzichte van gemeenten.

In het voorjaar van 2023 zullen de definitieve plannen over dit nieuwe stelsel worden gepresenteerd.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl