Kerstmis in de Kruisverheffing

De vele vrijwilligers in de parochie H. Kruis zijn druk bezig met de voorbereidingen voor Kerstmis. De koren repeteren enthousiast en de kribbenbouwers hebben de kerststal weer gezet. Het kan Kerstmis worden!

Op kerstavond, zaterdag 24 december, is er om 16.00 uur in de basiliek van de H. Kruisverheffing een kindvriendelijke gebedsviering waarin het geboorteverhaal van Jezus centraal staat. Het verhaal zal mede door de aanwezige kinderen worden uitgebeeld. Wie wil mag als herder of engel verkleed naar de basiliek komen. Kinderen van de basisscholen in Raalte hebben een koor gevormd dat samen met de aanwezigen veel kerstliederen zal zingen. Pastoor Cornelissen gaat in deze Kinderkerstviering voor. Na de viering is er op het kerkplein chocolademelk met iets lekkers. Alle (groot)ouders met hun (klein)kinderen zijn van harte welkom.

De Nachtmissen zijn die avond om 19.00 uur met het Gemengd Koor en om 21.30 uur met In Between. Mgr. Hoogenboom, hulpbisschop van Utrecht, is dan de voorganger.

Op Eerste Kerstdag is er om 10.30 uur een Feestelijke Dagmis met het Gemengd Koor en voorganger is dan pastor De Bekker en Tweede Kerstdag om 10.30 uur een Eucharistie met Herenkoor en met pastoor Cornelissen als voorganger.

In al deze vieringen zullen ook bekende kerstliederen worden gezongen.

De basiliek is alle dagen geopend zodat u de kerststal kunt bezoeken en kunt genieten van de prachtige kerk en de mooie kerstversiering. Natuurlijk kunt u ook een kaarsje opsteken of wat bidden. Voor alle info over vieringen in de parochie H. Kruis en bezoek aan de kerststallen zie de website van de parochie: www.parochieheiligkruis.nl

Foto basiliek Kruisverheffing Raalte. door Diana Nieuwold

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico