Kindcentrum Olst weer stap dichterbij

Het nieuwe kindcentrum Olst is weer een stapje dichterbij gekomen. Voor de realisatie hiervan gaan De Mare, mijnplein, kinderopvang KOOS en de gemeente Olst-Wijhe een samenwerking aan met Stichting Maatschappelijk Vastgoed. Dit gaat volgens het concept ‘Huren als een Eigenaar’. De overeenkomst is op vrijdag 12 november ondertekend op het gemeentehuis in Wijhe.

SMV neemt met dit concept ‘Huren als een Eigenaar’ het kindcentrum in eigendom. Vanuit deze positie en verantwoordelijkheid gaat SMV het kindcentrum realiseren, onderhouden en vervolgens verhuren aan de gebruikers De Mare, mijnplein, KOOS en de gemeente. In het nieuwe kindcentrum komen basisonderwijs, kinderdagopvang, peuterwerk, buitenschoolse opvang en een gymzaal. Dit wordt mogelijk nog aangevuld met andere functies die met kinderen te maken hebben zoals logopedie, Centrum voor Jeugd en Gezin en Jeugdgezondheidszorg.

Programma van eisen: De eerstvolgende stap is het opstellen van een programma van eisen voor de functies in het kindcentrum. Dat is de basis voor het maken van een ontwerp. Het is de bedoeling dat het ontwerp volgend jaar wordt gemaakt en dat de bouw in 2023 begint. In 2024 kan het kindcentrum in gebruik genomen worden.

‘Huren als een Eigenaar’: De Mare, mijnplein, KOOS en de gemeente hebben gekozen voor het concept ‘Huren als een Eigenaar’ van SMV omdat hiermee een vorm is gevonden waarin het beheer van meerdere functies in één gebouw efficiënt geregeld wordt. Ook biedt dit concept de mogelijkheid om met de beschikbare financiële middelen vanuit de gemeente en de scholen een hogere investering aan te gaan. Dit heeft te maken met het feit dat de gemeente en scholen geen eigenaar worden, maar huurder. Hierdoor drukt het investeringsbedrag niet op de eigen balans. En ook heel belangrijk is dat SMV een partij is die met dit concept heeft bewezen energieneutrale en duurzame gebouwen te kunnen realiseren. SMV heeft inmiddels met deze formule ruime ervaring opgedaan.

Scholen voor Morgen: Met het project Scholen voor Morgen werken de schoolbesturen en kinderopvang in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van het onderwijs. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving. Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport is hierbij de succesfactor. Met elkaar wordt zo gewerkt aan het realiseren van toekomstbestendige, betaalbare voorzieningen voor onderwijs en opvang voor kinderen.