Landelijke ontwikkelingen zorgen voor stijging afvaltarieven

PERSBERICHT

Landelijke ontwikkelingen zorgen voor stijging afvaltarieven

Er is de laatste tijd veel te doen over ons afval. Misschien heeft u er al over gehoord of gelezen. Allerlei ontwikkelingen maken dat de prijs voor de afvalstoffenheffing in veel gemeenten omhoog gaat, ook in de gemeente Olst-Wijhe. Op 2 december spreekt de gemeenteraad over de afvaltarieven.

De belangrijkste oorzaak van de verhoging heeft te maken met landelijke en internationale ontwikkelingen. Het is duurder geworden om afval te verbranden (verbrandingsbelasting). Daarnaast dalen de opbrengsten van de herbruikbare grondstoffen, zoals textiel en oud papier en daalt de vergoeding die de verpakkingsindustrie geeft voor de inzameling van kunststof.

Afvalstoffenheffing

De gemeente Olst-Wijhe werkt kostendekkend. Dat betekent dat de kosten voor de inzameling en verwerking van het afval worden betaald door de inwoners. Met name de landelijke ontwikkelingen zorgen er nu voor dat de afvalstoffenheffing in de gemeente omhoog gaat. Elk huishouden gaat vanaf 2020 gemiddeld per jaar € 47 meer betalen. Daarmee komt het tarief op € 179 per jaar. De gemeente Olst-Wijhe is met dit tarief nog steeds een van de goedkopere gemeenten waar het gaat om de afvalstoffenheffing. Het bedrag van € 179 per jaar is een vast bedrag. Inwoners hebben wel invloed op de hoeveelheid restafval die zij aanbieden. In de gemeente Olst-Wijhe wordt omgekeerd ingezameld; hoe minder restafval u naar de verzamelcontainer brengt, hoe minder u betaalt. Door goed te scheiden, kunt u op de variabele kosten besparen. Het tarief voor het aanbieden van een zak restafval blijft € 1,80. Minima kunnen nog steeds gebruikmaken van de kwijtscheldingsregeling voor het vaste bedrag. De kwijtschelding voor het aanbieden van restafval vervalt vanaf 2020.

Medisch afval

Een klein deel van de verhoging heeft te maken met de regeling medisch afval die het college de gemeenteraad voorstelt. Inwoners met een chronische ziekte of medische beperking hebben soms te maken met veel extra afval. Denk bijvoorbeeld aan incontinentiemateriaal, dialyse- en stomamateriaal. Dit afval is niet te recyclen waardoor het bij het restafval moet. Deze inwoners hebben daardoor extra kosten voor het wegbrengen van dit afval. De gemeente Olst-Wijhe komt deze inwoners tegemoet met een nieuwe regeling. Inwoners die kunnen aantonen dat zij om medische redenen met extra afval te maken hebben, kunnen aanspraak maken op een vergoeding van 50% voor de extra kosten.

Toekomst

De gemeente Olst-Wijhe zet zich in om de tarieven stabiel te houden. Om dit te bereiken, is de kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen belangrijk. De verwerkingskosten van de grondstoffen zijn lager wanneer de kwaliteit van die grondstoffen hoog is. Het scheiden op zich gaat al heel goed in de gemeente, maar er belandt nog veel afval in de verschillende afvalstromen dat er niet thuis hoort. Hier gaat de komende jaren extra aandacht naar uit.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Landelijke ontwikkelingen zorgen voor stijging afvaltarieven verscheen eerst op Salland TV.