Misdaadcijfers in Olst-Wijhe blijven laag

De misdaadcijfers voor 2020 blijven in de gemeente Olst-Wijhe grotendeels op een laag niveau. De preventieve aanpak en samenwerking met inwoners, bedrijven en organisaties lijken hun vruchten af te werpen. Helaas is het aantal gevallen van digitale fraude wel opnieuw flink gestegen.

Fietsendiefstal

In 2020 werd 25 keer aangifte van fietsendiefstal gedaan, zowel in Olst als in Wijhe. De meeste fietsen werden rondom de stations gestolen. In lang niet alle gevallen wordt aangifte gedaan. Aangifte doen kan eenvoudig online via https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen/aangifte-van-diefstal-fiets.html. In 2021 gaat de gemeente extra aandacht besteden aan dit thema.

Personen met verward gedrag

Het aantal meldingen met betrekking tot personen met verward gedrag is gestegen van 57 in 2019 naar 91 in 2020. De overlastcijfers zijn sinds de start van de coronacrisis sterk toegenomen. Dit komt mogelijk doordat mensen meer thuis zijn en meer/sneller overlast ervaren en melden. Een aantal personen met verward gedrag is regelmatig in beeld geweest. Enkele van deze personen zijn zelfs verantwoordelijk voor meer dan 10 meldingen bij de politie. De politie vraagt aandacht voor het feit dat inwoners contact kunnen opnemen met meldpunt bijzondere zorg (telefoonnummer 0800 – 8778 771 of info) voor niet-acute meldingen. Wanneer er overlast wordt veroorzaakt door een ernstig verwarde persoon, kan de ambulancedienst worden gebeld via 112. Als er enkel zorg nodig is, is het niet nodig om de politie in te schakelen.

Oplichting

Landelijk is er een sterke toename te zien van het aantal registraties van horizontale fraude. Dit gaat om fraudes (vooral) gepleegd via internet, zoals vriend-in-noodfraude, Marktplaatsfraude en spoofing (zich voordoen als een andere persoon of instantie). In Olst-Wijhe is het aantal aangiftes van fraude flink gestegen, namelijk van 84 in 2019 naar 140 in 2020. Inwoners van Olst-Wijhe krijgen dus ook steeds vaker te maken met het niet betaald of geleverd krijgen van online aan- en verkopen via websites. Op https://veiliginternetten.nl/themes/online-winkelen/ staan tips voor het veilig online aan- en verkopen via websites. Teamchef basisteam IJsselland-Zuid Eren Balanan zegt hierover: “Gedigitaliseerde criminaliteit heeft ook onze volledige aandacht. Als politie hebben wij onze focus op preventie en de aanpak van deze vorm van criminaliteit”.

Corona

In Olst-Wijhe zijn in 2020 enkele tientallen waarschuwingen gegeven en boetes uitgeschreven voor het overtreden van de coronamaatregelen.

Jeugd

Het aantal meldingen van jeugdoverlast is licht gestegen. In omliggende gemeenten is het gebruik van nieuwe soorten drugs onder jongeren en jongvolwassenen toegenomen. Die stijging is in Olst-Wijhe niet te zien in de cijfers en signalen. Als er echter signalen van drugsgebruik zijn of informatie over dealers, dan hoopt de gemeente dat dit wordt doorgegeven aan de politie, want dit onderwerp heeft beslist prioriteit.

Tot slot

Burgemeester Ton Strien: “Ik weet dat sommige mensen denken dat het geen zin heeft om aangifte te doen en ik wil vooral benadrukken dat het van belang is dat wel te doen Of je fiets nu is gestolen, je slachtoffer bent van fraude of als je te maken hebt gehad met inbraak. Doe altijd aangifte bij de politie zodat de inzet van de politie kan worden afgestemd op wat er gebeurt in de samenleving. Je kunt eenvoudig online aangifte doen, maar ook een afspraak maken met de wijkagent (via 0900 – 88 44) als je niet zo handig bent met computers. Elke melding telt.”

2021-02 Politiecijfers Olst-Wijhe 2020 bijlage.pdf

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl