Mooi resultaat: alle rookmelders in de woningen van SallandWonen zijn vervangen.

Omdat veilig wonen belangrijk is is Salland Wonen in 2018 begonnen met het vervangen van de rookmelders in al onze woningen. Had een woning geen rookmelders, dan zijn ze alsnog geplaatst. Het controleren en vervangen van de rookmelders heeft ruim 3 jaar geduurd.

“Wij vinden veilig wonen belangrijk,” stelt Marijke Kool, directeur-bestuurder van SallandWonen. “Om die reden vinden wij ook dat het controleren of rookmelders goed werken en de vervanging als dat nodig is onze verantwoordelijkheid is.” In het verleden ging SallandWonen hier anders mee om. Het plaatsen van rookmelders was een service, waarbij de huurder zelf voor het vervangen van batterijen moest zorgen. “Voor huurders is dit niet altijd makkelijk. Wij merkten dat veel rookmelders niet meer gebruikt werden, terwijl een goed werkende rookmelder levens kan redden.

Het is fijn dat we al in 2018 begonnen zijn met het vervangen van alle rookmelders. Het is namelijk vanaf 1 juli 2022 onze plicht ervoor te zorgen dat alle woningen een rookmelder hebben op elke woonverdieping (met verblijfsruimte)  Een goed gevoel dat dit gelukt is dankzij de tomeloze inzet van onze monteurs. Ze hebben rond de 12.500 rookmelders geplaatst.