Nieuwe voorzitter raad van toezicht Carinova

Per 1 januari 2023 is Walter Bak benoemd tot voorzitter raad van toezicht van Carinova. Hij volgt Siem van Groningen op die na twee zittingsperioden afscheid heeft genomen. We zijn Siem zeer erkentelijk voor zijn bijdrage aan Carinova.

Met de benoeming van Walter Bak krijgt Carinova een voorzitter met brede ervaring in de (semi)-overheid en als toezichthouder bij onder meer VG organisatie de Passerel en hogeschool Windesheim. Zijn persoonlijke kwaliteiten en ervaringen passen uitstekend bij de maatschappelijke opdracht van Carinova,  Met betrokkenheid op zorg en een heldere visie op toezicht zal Walter bijdragen aan het realiseren van de missie van Carinova. Zijn wie je bent, leven zoals je wilt. Ook als bij het ouder worden beperkingen horen. Carinova staat voor veelzijdige zorg, op kwetsbare momenten in het leven in een zo vertrouwd mogelijke omgeving.  Dit realiseert Carinova met 4000 collega’s en 1000 vrijwilligers in Salland en Noordwest Overijssel