Nieuwe woningen aan oostzijde van Lettele stap dichterbij

Aan de oostzijde van Lettele komen ongeveer zestig nieuwe woningen. De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de grondeigenaar en samen met het dorp een ontwikkelperspectief opgesteld. Daarin staat hoe de nieuwe buurt op een goede manier aansluit op het bestaande dorp. Met de nieuwe woningen kunnen zowel jongeren als ouderen in Lettele betaalbaar blijven wonen. Het college van burgemeester en wethouders vraagt de gemeenteraad het ontwikkelperspectief vast te stellen en het geld beschikbaar te stellen om de grond aan te kopen.

Karakter dorp bewaren

Wethouder Rob de Geest: ‘Jong en oud wil graag in Lettele blijven wonen. Lettele-Oost is een geschikte locatie voor de uitbreiding van het dorp. Daarbij vind ik het belangrijk dat het dorpse karakter van Lettele behouden blijft. Ik waardeer de inbreng van de inwoners van Lettele zeer. Ze hebben op verschillende bijeenkomsten met ons meegedacht, meegepraat en meegetekend. Met hun medewerking ligt er nu een bij het dorp passend ontwikkelperspectief.’

Start bouw in 2024

De komende tijd werkt de gemeente de plannen verder uit. Dit doet ze ook weer samen in overleg met Plaatselijk Belang Lettele. Daarbij wil de gemeente de woningbouw goed inpassen in de omgeving. 50 woningen zijn gericht op jonge starters en er vindt eventueel een samenwerking plaats met De Marke. Bovendien worden de woningen klimaatadaptief gebouwd. Daarna volgt een bestemmingsplanprocedure. Als alles mee zit, start de bouw in 2024.

Powered by WPeMatico