Belangrijke stappen op weg naar kindcentra Olst en Wijhe

Het realiseren van de kindcentra Olst en Wijhe komt naderbij. Daarvoor zijn de afgelopen weken belangrijke besluiten genomen. De gemeenteraad van Olst-Wijhe heeft op 27 maart unaniem ingestemd met de extra middelen die nodig zijn vanwege de hoge inflatie, de sterk gestegen bouwprijzen en de oplopende rente. Dit betekent dat de gemeente voor het kindcentrum Olst in plaats van de geraamde € 10,1 miljoen een bedrag van € 14,2 miljoen reserveert voor de komende 50 jaar. Voor Wijhe gaat het om € 13,6 miljoen in plaats van de begrootte € 10,4 miljoen.

Samenwerkingsovereenkomst kindcentrum Wijhe

Daarnaast is door de onderwijsorganisaties De Mare en mijnplein, kindercentrum de Bieënkorf en de gemeente een samenwerkingsovereenkomst getekend met Stichting Maatschappelijk Vastgoed (SMV). Dit gaat, net zoals bij het kindcentrum Olst, volgens het concept ‘Huren als een Eigenaar’.

SMV neemt met dit concept ‘Huren als een Eigenaar’ het kindcentrum in eigendom. SMV gaat het kindcentrum realiseren, onderhouden en vervolgens verhuren aan de gemeente en ter beschikking stellen aan de gebruikers. In het kindcentrum Wijhe komen de scholen De Wije van De Mare en de Mijnpleinschool Wijhe. Ook de kinderopvang van De Bieënkorf komt voor een deel in dit gebouw. De Capellenborg is geen bouwpartner voor het kindcentrum, maar gaat wel samenwerken met alle partners. Het kindcentrum wordt gebouwd bij het SPOC.

Aanbesteding bouw kindcentrum Olst

Voor het kindcentrum Olst kan de bouw aanbesteed worden. De aanbesteding en het definitief gunnen van de opdracht neemt ongeveer 7 maanden in beslag.

Scholen voor Morgen

Met het project Scholen voor Morgen werken onderwijs en kinderopvang in Olst-Wijhe samen met de gemeente aan de toekomst van de ontwikkeling van kinderen. Onder het motto ‘samen werken aan goed onderwijs’ steken de partners in op een doorgaande leer- en ontwikkellijn en duurzaam onderwijs, dat kansrijk is voor elk kind en dat een plek heeft midden in de samenleving. Samenwerking tussen basisonderwijs, kinderopvang, voortgezet onderwijs en sport is hierbij de succesfactor. Met elkaar wordt zo gewerkt aan het realiseren van toekomstbestendige, betaalbare voorzieningen voor onderwijs en opvang voor kinderen.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico

Powered by WPeMatico