Olst-Wijhe scoort ook in 2018 hoog in Afvalmonitor ROVA

Elke twee jaar voert ROVA de Afvalmonitor uit. Hierin onderzoekt zij de tevredenheid van inwoners over de dienstverlening en hoe goed het afval wordt gescheiden. Olst-Wijhe scoorde ook in 2018 heel goed. Maar liefst 87% van het afval wordt gescheiden ingezameld. Per inwoner is er 55 kg restafval ingezameld.

Wethouder Marcel Blind: “Ik ben trots op onze inwoners en het behaalde resultaat. De cijfers laten zien dat onze inwoners ontzettend hun best doen om hun afval goed te scheiden. Omgekeerd inzamelen is een kwestie van bewust weggooien. Dat is goed voor de portemonnee. En, nog belangrijker, we dragen met elkaar bij aan een duurzaam Olst-Wijhe. Afval is op deze manier ook geen afval meer, maar een grondstof voor nieuwe producten. We doen het beter dan veel andere ROVA-gemeenten. Een geweldig resultaat! De komende tijd ligt de nadruk daarom ook minder op het gescheiden inzamelen zelf, maar meer op de kwaliteit van de inzameling. We willen onze inwoners daarbij bijvoorbeeld nog beter faciliteren door de brengstations van buiten de gemeente hier naartoe te halen.”

Afvalstoffenheffing
De afvalstoffenheffing is in Olst-Wijhe laag in vergelijking met andere ROVA-gemeenten. De druk op deze heffing neemt echter toe door alle veranderingen die op dit gebied plaatsvinden. Zo zijn de opbrengsten van papier, textiel en metaal lager.

Tevredenheid dienstverlening ROVA
Inwoners zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening van ROVA. Als aandachtspunt wordt genoemd dat de netheid om de ondergrondse containers beter kan. Het gemiddelde tevredenheidscijfer komt uit op een 7,25.

Acties voor een schoner Olst-Wijhe
ROVA organiseert vanuit het programma Mooi schoon allerlei projecten om de gemeente schoon te houden. Steeds meer inwoners doen hier aan mee. Zo deden 787 leerlingen op 9 scholen mee met afval scheiden en zwerfvuil ruimen. 448 inwoners deden mee aan 13 zwerfvuil opruimacties. 258 leerlingen op
7 scholen deden mee aan de Week van Mooi schoon. Ook maken steeds meer scholen gebruik van de educatie- en voorlichtingsmogelijkheden die ROVA biedt. Wethouder Blind: “Het is mooi om te zien hoe actief scholen en inwoners bijdragen aan deze acties. Een mooi voorbeeld in mijn eigen dorp is ook het opruimen na oud en nieuw. Na school gaat de Boskampse jeugd aan de slag en als dank krijgen ze allemaal een patatje bij het eetcafé. Dit wordt elk jaar weer met enthousiasme opgepakt. Dat is ook de kracht van Olst-Wijhe. Met elkaar kunnen we ontzettend veel bereiken.”

Het bericht Olst-Wijhe scoort ook in 2018 hoog in Afvalmonitor ROVA verscheen eerst op Salland TV.