Onderzoeken langs de dijk

In de afgelopen periode en de komende weken vinden er een aantal onderzoeken plaats op en langs de dijk. Denk hierbij aan onderzoeken naar bodem, archeologie en ecologie.

Deze onderzoeken helpen ons bij het verder analyseren van de grondopbouw en het uitwerken van het voorlopig ontwerp en de uitvoeringsplannen voor de dijkversterking tussen Zwolle en Olst.

Grondonderzoeken
De grondonderzoeken worden op verschillende manieren uitgevoerd.
Op donderdag 28 maart werd dit gedaan met sonderingen met een gatenboor of stalen buis.

Video door Patrick van den Berg

De kwaliteit en eigenschappen van de verhardingen en de samenstelling van de (onder)grond werden gecontroleerd. Deze informatie over de grondopbouw zorgt ervoor dat we de versterking van de dijk beter in beeld krijgen. Na afloop werd de grond hersteld. Waar mogelijk wordt de bovenste laag afgedicht met bestaande klei en de verharding door middel van.

Bomen inmeten
Daarnaast wordt gewerkt aan het inmeten van de bomen langs het traject. Het doel hiervan is bepalen wat de omvang en exacte locatie van de bomen is. Zo krijgen we een goed totaalbeeld van wat er op en langs de dijk leeft en waar we eventueel rekening mee moeten houden in het ontwerp.

Ga voor meer info naar www.Salland1.nl

Powered by WPeMatico