Auto te gast in de Langstraat Wijhe!

Nu de lentezon gaat schijnen, komt er eindelijk meer duidelijkheid over de verkeersituatie van de Langstraat in Wijhe. Na jarenlang gesteggel schijnt er licht aan de horizon. Een door de gemeente gekozen extern bureau heeft een voorstel gedaan met als uitgangsprincipe: ”Auto te gast”. Dit is een verheugende en goede ontwikkeling voor voetgangers en fietsers.

Het lijkt er op, dat voetgangers, vooral ouderen en moeders met kinderen, eindelijk de ruimte krijgen waar ze recht op hebben om veilig door de straat te lopen.

Het autoverkeer wordt ontmoedigd door de Langstraat te rijden en dit betekent, dat er zoveel mogelijk ruimte voor de voetganger komt ten koste van de ruimte van de auto. Het veiligheidsgevoel van de voetganger staat voorop! Auto’s dienen zoveel mogelijk stapvoets te rijden en de snelheid moet worden vertraagd door verkeer belemmerende maatregelen, zoals drempels Om de straat aantrekkelijker te maken wordt ook voorgesteld de straat extra te vergroenen, bankjes te plaatsen en extra ruimte voor een terras te maken. De Langstraat krijgt steeds meer een woon- en verblijfsfunctie doordat er steeds meer panden worden gebruikt als woning. Beperking van de auto’s en de schadelijke uitlaatgassen zorgen voor een beter woon- en leefklimaat! Dan kan de gemeente ook haar klimaatdoelstellingen halen.

Het gehele ontwerpproces zal eind 2023 starten. De gemeente voelt de urgentie om maatregelen te nemen. Zo wordt bij het begin van Langstraat aangegeven, dat de Langstraat niet de reguliere doorgangsroute is naar de parkeerplaatsen (actie medio 2023). Enkel het verkeer, dat noodzakelijk in de Langstraat moet zijn, wordt getolereerd. Langparkeerders worden geweerd, voor het parkeren wordt verwezen naar de nabije parkeersterterreinen.