Ook zorgpersoneel gaat staken voor eerlijke cao

Ziekenhuizen in het hele land sluiten hun deuren donderdag 16 maart hun deuren sluiten voor niet-spoedeisende zorg, aangezien meer dan vijftig ziekenhuizen hebben aangegeven deel te nemen aan deze “zondagsdienst”, de ultieme stakingsactie in ziekenhuizen. Het is vrij uniek dat vakbonden FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, NU’91 en werknemersorganisatie FBZ zich rechtstreeks bezighouden met een nationale ziekenhuisstaking. De staking is een reactie op het ontbreken van een fatsoenlijke cao voor meer dan 200.000 ziekenhuismedewerkers in Nederland.

Elise Merlijn, bestuurslid en cao-onderhandelaar voor FNV Zorg & Welzijn: “Het is ongelooflijk dat ziekenhuiswerkers weer moeten vechten voor een fatsoenlijke cao. Ziekenhuiswerkers zijn dag en nacht oproepbaar voor patiënten. Het minste wat je kunt verwachten is dat de werkgever er ook is voor zijn werknemers. Maar werknemers kunnen vergeten dat ze hun koopkracht behouden en meer zeggenschap hebben over roosters. Nee, de werkgever wil meer flexibiliteit en bezuinigingen op de vergoedingen die ziekenhuismedewerkers ontvangen, zoals de onregelmatigheidstoeslag.”

Inflatiecorrectie is geen luxe maar een noodzaak. Stella Salden, bestuurslid van NU’91 vindt dat het tijd is voor een eerlijke CAO: “Zorgprofessionals zijn de basis van onze ziekenhuizen. Ze hebben recht op een salaris dat past bij het gewicht en de verantwoordelijkheid van hun beroep. Een inflatiecorrectie van tien procent in twaalf maanden is geen luxe, maar een noodzaak.”

Actiecomités in meer dan vijftig ziekenhuizen
Actiecomités zijn opgericht in meer dan vijftig ziekenhuizen. Hierdoor is de stakingsbereidheid historisch hoog. De vakbonden verwachten dat het aantal actiecomités en dus het aantal ziekenhuizen dat deelneemt aan de nationale staking in de komende weken zal blijven toenemen. Veel ziekenhuismedewerkers staan klaar om te staken; zo boos zijn ze. Rob Koster, onderhandelaar van FBZ: “Zorgmedewerkers kunnen alleen kwaliteitszorg leveren als ze goed betaald krijgen en onder goede omstandigheden kunnen werken. Bescherming tegen overmatige werklast is essentieel. We moeten voorkomen dat meer werknemers de zorg verlaten.

Ruim 200.000 werknemers

De cao Ziekenhuizen geldt voor ruim 200.000 werknemers in ziekenhuizen en revalidatiecentra. Nederland telt  65 ziekenhuizen en 14 revalidatiecentra, waarvan een aantal met meerdere vestigingen. De cao ziekenhuizen liep af op 31 januari 2023.

Powered by WPeMatico