Opstellen Fietsplan Olst in volle gang

Olst is flink in ontwikkeling: zo wordt onder andere het Kerkplein onderhanden genomen, komt er een kindcentrum bij Averbergen, wordt er een fietstunnel aangelegd en komen er woningen op de Abersonlocatie en ook op de schoollocaties die vrijkomen als het kindcentrum in gebruik genomen is. Deze ontwikkelingen hebben ook effect op de fietsroutes in dit gebied.

De gemeente Olst-Wijhe vindt het belangrijk dat er herkenbare en veilige fietsroutes zijn en wil daarmee het fietsen en het gebruik van de fietstunnel stimuleren. Hoe de gemeente dit wil aanpakken en welke aanpassingen daarvoor nodig zijn, wordt beschreven in het Fietsplan Olst.

Kansenkaart
Om tot dit plan te komen worden eerst de kansen in kaart gebracht. Samen met de participatiegroep Fietsplan Olst is hiervoor een voorzet gemaakt in de vorm van een kansenkaart.
De vraag aan de inwoners van Olst-Wijhe om voor 15 november aanvullingen te doen op de kansenkaart. De kansenkaart en het reactieformulier zijn te vinden op www.olst-wijhe.nl/fietsplanolst.

Informatie
Meer weten over de partijen die deelnemen aan de participatiegroep, uit welke stappen het opstellen van Fietsplan Olst bestaat, wat de planning is en hoe de financiering geregeld is? Kijk dan op www.olst-wijhe.nl/fietsplanolst.