Partijen zoeken elkaar op om eenzaamheid tegen te gaan

Steeds meer mensen kampen met onrust of lusteloosheid tijdens de lockdown. Door de verminderde sociale contacten neemt bij meerdere doelgroepen het gevoel van eenzaamheid toe, vooral onder jongeren. Wat komen (vrijwilligers)organisaties, professionals en MKB tegen op het gebied van eenzaamheid en hoe kan eenzaamheid tegen worden gegaan? Dat was de insteek van het webinar ‘eenzaamheid’.

Kortgeleden faciliteerde de gemeente Deventer met Deventer Doet het webinar ‘eenzaamheid’. Wethouders Liesbeth Grijsen en Rob de Geest benadrukten de ernst van eenzaamheid en dat het voorkomen van eenzaamheid hoog op de agenda staat. Experts Anke van Beckhoven (Adviseur Eén tegen eenzaamheid, Ministerie VWS) en Simone de Groot (Adviseur Gezondheidsbevordering, GGD IJsselland) schoven aan, samen met tien andere sprekers vanuit verschillende disciplines. Waaronder: Humanitas, Buur&Zo, Sociale Teams, Raster Jongerenwerk, Bathmens contactteam voor vrijwillige inzet, Deventer Sportploeg (De Club), Vluchtelingenwerk Oost Nederland, Saxion Hogescholen en Supermarkt Jumbo, Hans Kok. Deventer Doet vertegenwoordigde een aantal organisaties die zij had geïnterviewd om de vraag op te halen.

Wat komen zij tegen qua eenzaamheid, hoe gaan ze hierin te werk en wat is er nu en de komende tijd nodig? Tijdens het webinar deelden de verschillende organisaties hun kennis en ervaringen met elkaar. Er ontstonden nieuwe samenwerkingen. Ook de wethouders gaven aan dat er veel behoefte is aan verbinding en samenwerking. Zij willen graag een Deventer coalitie aanpak eenzaamheid. Hierbij willen ze ook gebruik maken van de experts. Het webinar gaat dan ook zeker een vervolg krijgen. Op weg naar een lokale aanpak in de strijd tegen eenzaamheid.