Persbericht: Provinciebestuur stemt in met gif in drinkwatergebieden

Provinciebestuur stemt in met gif in drinkwatergebieden
De gemeente Ommen wil binnenkort starten met bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden onder het mom van een pilot, in samenwerking met Vitens en de Vereniging voor Bloembollencultuur (KAVB). De provincie Overijssel gaat akkoord met experimenteren met landbouwgif in deze kwetsbare drinkwatergebieden.
Bollenteelt gaat gepaard met intensief gebruik van gif. En – zo concludeerde de Rekenkamer Oost Nederland (RON) vorig jaar al in een rapport over drinkwaterbronnen – zulke vervuiling is onomkeerbaar; het is een kwestie van tijd voordat het gif ook in de diepere grondwaterlagen terechtkomt. De Overijsselse drinkwatervoorziening is hiervan afhankelijk. Bovendien zijn volgens de RON al bij 18 van de 20 waterwingebieden in Overijssel verontreinigingen met een risico voor de drinkwaterwinning gesignaleerd.
In de provinciale verordening is geen verbod opgenomen voor bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden. Dat neemt niet weg dat de provincie een zorgplicht heeft voor een veilige drinkwatervoorziening. De Partij voor de Dieren riep GS daarom per motie op om geen medewerking te verlenen aan de pilot en om aan te sturen op een dergelijke pilot buiten grondwaterbeschermingsgebieden. Dit voorstel werd door een meerderheid van Provinciale Staten verworpen.
Luuk Folkerts, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in Overijssel: “Het is onbegrijpelijk dat de provincie kwetsbare drinkwatergebieden laat gebruiken worden als proeftuin voor bollengif. Onze fractie vraagt zich af wat de status van grondwaterbeschermingsgebied dan nog inhoudt.”
Gedeputeerde Boerman gaf aan dat de proef wordt gemonitord en juist in dit gebied kan plaatsvinden, omdat er toch al peilbuizen aanwezig zijn. Folkerts: “Naar aanleiding van de monitoring wordt de lijst met ongewenste middelen één keer per jaar door de gemeente aangescherpt. Het kwaad is dan al geschiedt. Bovendien zijn de peilbuizen aangelegd ten behoeve van ons drinkwater, niet om de bollenindustrie te faciliteren.”

Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Persbericht: Provinciebestuur stemt in met gif in drinkwatergebieden verscheen eerst op Salland TV.