Project Gagelmansven Hellendoorn wint Gemeentelijke Landschapsprijs 2019

FOTO: Kirsten Schutten. Met de Landschapsprijs stimuleert Landschap Overijssel gemeenten om zich in te zetten voor behoud, beheer en ontwikkeling van het landschap. Dit jaar is de prijs niet naar een gemeente gegaan, maar naar een gemeentelijk project. Het winnende project komt uit de gemeente Hellendoorn, het Gagelmansven. Met z’n allen hebben de deelnemers van de groep de prijs in ontvangst tijdens de Contactdag Gemeenten. Dit is een netwerkbijeenkomst die Landschap Overijssel jaarlijks organiseert voor ambtenaren en bestuurders die verantwoordelijk zijn voor het landschap in hun gemeente, dit jaar in Partycentrum De Zandstuve in Den Ham. Naast het project Gagelmansven waren de projecten Bees are Few (Hof van Twente) en de Trekvaartzone (Kampen) genomineerd. De inwoners van Overijssel hebben massaal meegestemd.

Het landschap is van en voor ons allemaal. Maar dit betekent niet dat het landschap een vanzelfsprekendheid is. Het heeft lange termijn aandacht en onderhoud nodig. Gemeenten spelen hierin een belangrijke rol omdat zij samen met inwoners op lokaal niveau invloed hebben op ontwikkelingen in het landschap.

Trotse inwoners Gagelmansven
Het project Gagelmansven bestond niet zonder de betrokken vrijwilligersgroep die het initiatief heeft genomen voor herstel en beheer van dit bijzondere stuifduincomplex met kwetsbare veenafzetting. Dankzij hun inzet zijn veel soorten insecten en planten teruggekeerd in dit gebied. En dat veel mensen het project een warm hart toe dragen, bleek uit de publieksstemmen. Meer dan de helft van de stemmen ging naar het Gagelmansven. Ook de vakjury is onder de indruk van de gedegen aanpak binnen dit project. Ze zien het als een goed voorbeeld van zelfwerkzaamheid en burgerinitiatief: echt noaberschap!

Harry Meijerinkprijs: voor Hennie Rodijk
Hennie Rodijk, Beleidsadviseur openbare ruimte bij de gemeente Raalte, viel ook in de prijzen tijdens de Contactdag. Hij mocht dit jaar de Harry Meijerinkprijs in ontvangst nemen. Deze prijs benadrukt de waarde van een vakkundige en passievolle landschapsambtenaar bij een gemeente. Hennie wordt omschreven als een prettige en sympathieke ambtenaar die open staat voor ideeën voor het landschap en de verbinding maakt naar de uitvoering.

Jury en prijsuitreiking Landschapsprijs
Inwoners konden stemmen op één van de drie genomineerde gemeentelijke projecten. De stem van de inwoners telde voor 40% mee en de doorslaggevende stem van de vakjury voor 60%. De jury beoordeelde de projecten onder meer op burgerbetrokkenheid, beleid, uitvoering en actualiteit. De jury bestaat uit een vertegenwoordiging vanuit Het Oversticht, de Provincie, de winnende gemeente van vorig jaar (Twenterand) en Landschap Overijssel. De prijs bestaat uit een lindeboom die op een mooie locatie in de gemeente Twenterand wordt geplant en een geldbedrag van vijfentwintighonderd euro, te besteden aan het landschap. De Gemeentelijke Landschapsprijs wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Het bericht Project Gagelmansven Hellendoorn wint Gemeentelijke Landschapsprijs 2019 verscheen eerst op Salland TV.