oktober, 2019

Volgorde per maand

 

Rob Poelman: Bij een 140 jaar oude plataan hoort geen prullenbak

In Heino staat een prachtige boom. De boom, die al 140 jaar de Canadastraat siert, biedt schaduw aan een imposante prullenbak en twee parkeerplaatsen. Ik fiets of wandel regelmatig langs de boom en soms ga ik even genietend zitten op het bankje iets verderop.

Door Rob Poelman

Maar het genieten viel mij toch wat zwaar de laatste tijd en ik begon mij af te vragen wie er op het idee was gekomen om de prullenbak daar neer te zetten. De boom is immers niet zomaar een boom. De boom is een Plataan aangeplant in 1880 en staat op de landelijke lijst monumentale bomen van de Bomenstichting. Het was niet zo moeilijk om uit te vinden wie de prullenbak en de twee parkeerplaatsen had bedacht om de Plataan te vergezellen. U voelt het al aankomen, onze gemeente Raalte namelijk.

Eigenlijk is dat goed nieuws want het is tegenwoordig wat gemakkelijker gemaakt om met het hoogste bestuurlijke orgaan van onze gemeente, de gemeenteraad, te communiceren. Hiervoor zijn er ‘rond de tafel’ gesprekken. Het is wel zo dat de voorzitters nog wat onwennig omgaan met insprekers, maar goed, politiek Raalte heeft wat tijd nodig om te wennen aan het rond de tafel zitten met burgers.

Afgelopen juli besloot ik eens rond de tafel te gaan zitten.  Na mijn verhaaltje en het laten zien van wat foto’s van de imposante prullenbak en geparkeerde auto’s onder de Plataan ging het gesprek verder rond. Het was een snel rondje tafel, alle raadsleden, wethouder en ikke als zelfbenoemd woordvoerder van de 140 jaar oude Plataan waren het eens met elkander!

Op weg naar huis fiets ik nog even langs de Plataan. De schemering zet in. Ik stap af, maak nog even een foto van hoe het nu is en neem plaats op het bankje en bedenk me hoe het straks gaat worden. De stilte slechts verbroken door het bladgeruis wat al 140 jaar aanwezig is. De parkeerplaatsen zijn leeg. Geen auto’s meer onder zijn kruin. En de prullenbak gaat naar de prullenbak.

(Alle monumentale bomen in o.a. onze gemeente Raalte zijn te vinden via  https://www.bomenstichting.nl/monumentale-bomen/landelijk-register-van-monumentale-bomen.html )

 

 

Het bericht Rob Poelman: Bij een 140 jaar oude plataan hoort geen prullenbak verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Rob Poelman: Bij een 140 jaar oude plataan hoort geen prullenbak verscheen eerst op Salland TV.

Denne: Merle

Ik probear op het fietspad langs het station in Roalte altied oaver het wegvlak te fietsen zonder letters. Een kunstenaar had de vöarnamen van brugklassers van het Carmel College op det fietspad bedacht, mar gebruken zulke dikke markeringsverf det ’t niet prettig fietst.

Asof ie een bobbel op de baand hebt noa het oppompen.

Noar de kunstenmakergedachte mag ie niet vroa’ng, det is kunst. ‘Het is wat ie d’r in ziet’, geeft een kunstenaar altied as antwoard. Dus wat ik d’r in zie, det is het: hef gif brugklassers een extra steuntie in de rugge, iedere dag opnieuw in det earste mulijke joar op weg noar schoele. Althans, det bedoelt de kunstenaar. Mar ik geleuf det niet. Want noa dree kear is de lol d’r wel of. Dan begint det bobbelen mear op te vallen dan de namen

En ik denk overigens ok det ie een probleem bie de wortels an mut pakken en niet as zachte heelmeester. As ie een kind zeg det de brugklasse een rotjoar is, dan is het det ok. As ie kunst bedenkt öm het leed te verzachten, wakker ie het leed juust an.

Det zie in d’r ollemoal in.

De namen stoat an ien kaante, det ie d’r oaverhen mut as ie noar schoele fietst. Behalve die van Annabelle en Mohammed. Hun namen past niet op ien helfte, dus hobbel ie d’r ok oaverhen as ie an de andere kante fietst, noar huus op an. Zollen Annabelle en Mohammed doar al met lastig ‘evallen weane? Mohammed vaste mear dan Annebelle.

De brugklas-vöarnamen op de fietspaden kom ie op invalsweang van Roalte en uutvaslsweang van buurtdorpen tee’ng. Lest fietsen ik van Laag Zuthem noar huus. De wichter doar goat – denk ik – meestentieds noar een streng christelijke schoele in Zwolle. Mar Merle niet. Merle giet noar het Carmel. In haar ientie.

Ik zol denken det de kunst zich döarumme teeng Merle keart. ’t Is al niet makkelijk in zo’n geleuvig bolwerk d’r tussen te komm as ie wat anders teeng de kerke an kiekt, schildert ze oe name ok nog groot op het fietspad.

D’r bet disse zommer wat namen boa’m en onder ‘eschilderd. Ik denk döar de bond tee’ng pesten. En ik stel vöar det disse weg per ongeluk ok wat noar boa’m eschöam wördt in de onderholdslieste. Det d’r neej asfalt op mut.

Denne

Het bericht Denne: Merle verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Denne: Merle verscheen eerst op Salland TV.

Koninklijke Onderscheiding Chris de Bont

Een Koninklijke Onderscheiding is toegekend aan:

De heer Chris de Bont, wonende te Raalte.

Betrokkene is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De onderscheiding is uitgereikt door burgemeester Martijn Dadema op 25 oktober a.s. tijdens de afsluiting van de 12e editie van de SW4D.

De onderscheiding is toegekend op grond van de volgende verdiensten:

1975 – 1985 Vanaf 1975 tot 1985 was de heer De Bont lid van de redactieraad van het tijdschrift voor Ziekenverpleging.

1995 – 2005 Gedurende deze periode was de heer De Bont voorzitter van Fotoclub Salland. Als voorzitter van de Fotoclub heeft hij o.a. de samenwerking tot stand gebracht tussen de Fotoclub en de Sallandse Wandel Vierdaagse. Door een vaste groep leden van de Fotoclub worden alle routes van de SW4D dagelijks vastgelegd. Ook heeft hij verbinding gezocht met Stichting Vrienden van De Cirkel Terminale Zorg. Deze samenwerking heeft geresulteerd in geschenkverpakkingen met fotokaarten, waarvan de opbrengst geheel ten goede komt aan de hospice.

2001 – 2009 Voorzitter van gemeenschapscentrum “De Joetse” te Raalte.

2007 – heden Vanaf 2007 is de heer De Bont voorzitter van Stichting Sallandse Wandelvierdaagse. Een geliefd voorzitter, zowel bij de vrijwilligers als de wandelaars. Onder zijn bezielende leiding is het wandelevenement al snel uitgegroeid van een lokaal/regionaal evenement tot een landelijk en internationaal geliefd wandelevenement. Met zo’n 200 vrijwilligers en vele betrokken partners en sponsoren draagt het evenement significant bij aan de sociale cohesie. Onder de leiding van de heer De Bont is het deelnemersveld uitgegroeid tot thans 4.000 deelnemers uit binnen- en buitenland, is er een kinderroute opgezet en zijner thans vier verschillende volwassenenafstanden.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Koninklijke Onderscheiding Chris de Bont verscheen eerst op Salland TV.

We willen meer ruimte voor lopen!

We moeten meer gaan lopen. Dat vinden ruim dertig overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Lopen is beter voor je zelf, maar ook voor drukte op de weg en dus voor de leefbaarheid. Wie wel eens in de bus zit zal het beamen dat er soms mensen instappen die twee haltes verder er weer uitgaan. Alleen wachten op de bus duurt al langer dan dat stukje even te lopen….

Het platform Ruimte voor Lopen zegt dat meer lopen de verkeersdruk ontlast en dat je daardoor ook minder beslag legt op schaarse ruimte. Lopen “draagt bij aan de strijd tegen bewegingsarmoede en stress gerelateerde klachten. Daarnaast maakt ruimte voor lopen de omgeving leefbaar, omdat het prettig toeven is in loopvriendelijke gebieden. Daarmee bevordert het ontmoeting en zelfredzaamheid, zeker ook voor kinderen, ouderen en mindervaliden.”

De kerndoelen
Kerndoelen zijn:
1. Lopen heeft een positief imago en wordt gestimuleerd.
2. De omgeving biedt gelegenheid en nodigt uit om veilig te lopen.
3. Lopen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en beheer.

Het platform Ruimte voor Lopen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Wandelnet en CROW. Inmiddels zijn meer dan 30 partners bij het platform aangesloten waaronder ANWB, de Overijsselse afdeling voor Veilig Verkeer Nederland, de gemeente Zwolle, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF en Staatsbosbeheer. Organisaties die zich ook willen aansluiten, zijn van harte uitgenodigd.

Meer informatie is te vinden op www.ruimtevoorlopen.nl

Het bericht We willen meer ruimte voor lopen! verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht We willen meer ruimte voor lopen! verscheen eerst op Salland TV.

Waterschap start controle op schoonmaak van sloten met satelliet

Digi-schouw nu echt van start

Waterschap start controle op schoonmaak van sloten met satelliet

Dit najaar controleert Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) voor eerst in het ‘echie’ het schoonmaken van sloten door gebruik te maken van satellietbeelden. Uit een eerdere test met speciale software bleek dat deze digitale slotencontrole zowel tijdwinst oplevert als kosten bespaart. WDODelta is het eerste waterschap in Nederland dat deze nieuwe werkwijze hanteert.

Ieder jaar controleert het waterschap 8.000 sloten of deze wel of niet goed zijn schoongemaakt. Het gaat hierbij om een totale lengte van ongeveer 2.500 km. Tot voorheen was hiervoor de inzet nodig van veel medewerkers. Nieuwe technieken maken het mogelijk om de controle met veel minder mensen uit te voeren. Dit is efficiënter en bespaart kosten. Met deze ‘digi-schouw’ brengen satellietbeelden in kaart hoe de sloten zijn onderhouden en zijn schoongemaakt door eigenaren en onderhoudsplichtigen, zoals gemeenten en agrariërs. Medewerkers hoeven hierdoor in het veld alleen nog die locaties te beoordelen die als ‘niet schoon’ uit de computer rollen.

Hoe wordt de controle uitgevoerd?

In de periode eind oktober-half november maakt een satelliet foto’s van het hele werkgebied. Een computerprogramma analyseert de foto’s en beoordeelt in welke sloot te veel begroeiing in het water staat en in welke niet. Sloten met te veel begroeiing worden als ‘niet schoon’ beoordeeld. Eigenaren en onderhoudsplichtigen van deze sloten ontvangen een brief met het verzoek om alsnog de sloot te onderhouden.

Bestuurslid Herman Odink: “De resultaten uit de vorig jaar gehouden proef in een klein gebied zijn positief. Het systeem functioneert goed. Daarom gebruiken we het vanaf nu voor ons hele werkgebied. Spannend, maar ook ontzettend leuk. Ook in de watersector staat digitalisering en innovatie niet stil. Daar willen we ons voordeel mee doen.”

Aan- en afvoer water

Het waterschap controleert ieder jaar in november of de zogenoemde ‘schouwsloten’ goed zijn schoongemaakt. Dit is noodzakelijk, omdat achterstallig onderhoud kan leiden tot wateroverlast of beperkingen in de aan- en afvoer van water. In het werkgebied dat zich grofweg uitstrekt van Assen tot en met Deventer en van Kampen tot en met Hoogeveen controleerden voorheen zo’n 60 medewerkers in het veld met een iPad de sloten. Hier waren ze ongeveer een week mee bezig.Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Waterschap start controle op schoonmaak van sloten met satelliet verscheen eerst op Salland TV.