Raadsvoorstel verkenningsfase functies De Nieuwe Keizer en Burgerweeshuis onder één dak

Het raadsvoorstel dat op de agenda stond woensdag 15 februari luidt:

  1. Een verkenning te doen naar het onder één dak brengen van de functies van Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer, op basis van gelijkwaardigheid en met behoud van eigen identiteit, in het pand Cultureel Centrum aan de Keizerstraat alvorens een keuze te maken voor de vervolgfase van deze projecten
  2. Direct te starten met de Verkenningsfase (deelfase 1, definitiefase) voor het project ‘onder één dak brengen van de functies van Burgerweeshuis en De Nieuwe Keizer’, gebruikmakend van de programma’s van eisen van de verkenningsfase
  3. Hiertoe €400.000,- projectmiddelen vrij te geven uit de in de begroting 2023 gereserveerde 2,5 miljoen voor de projecten De Nieuwe Keizer en huisvesting Burgerweeshuis.

Deventer Sociaal, SP, Groen Links, ChristenUnie, Deventer Nu en Denk stemmen tegen het onder één dak samenbrengen van de Het Burgerweeshuis en de Deventer Schouwburg. Ook Deventer Belang heeft moeite met dit raadsvoorstel.

Marcel Evers van het CDA ziet wel een optie in het maken van een zogenaamde ‘quickscan’ voor de Nieuwe Keizer, in dezelfde periode dat ook het Burgerweeshuis met een risicoanalyse voor de nieuwe locatie aan het Havenkwartier moet komen. Deze periode beslaat zo ongeveer 4 à 5 maanden. De kosten hiervan zullen lager zijn dan de beoogde 400.000 euro, volgens punt 3 van het raadsvoorstel.

Samenvoegen onderzoeken

De VVD is positief over het onderbrengen van beide organisaties onder één dak, met als voornaamste reden dat het om een enorme investering gaat en wenst dat beide podia blijven bestaan. D66 wil ook wel een kleiner onderzoek maar met een kortere doorlooptijd en uit twijfels bij samenvoegen onder één dak van beide podia. PvdA ziet ook iets in een korte haalbaarheidsstudie en zien graag dat Burgerweeshuis en Deventer Schouwburg gaan samenwerken.

Wethouder Ilse Duursma: “De quickscan zal niet een volledig beeld op gaan leveren van de mogelijkheden. Daaruit blijkt een indruk. Dat is nog niet voldoende om dan door te stappen. Dan moeten er van daaruit vervolgfases gemaakt worden. Wat mij betreft zal het antwoord moeten zijn een antwoord op de sterk veranderende wereld van de podiumkunsten. Kijk naar de totale cultuur in Deventer. Als iets totaal niet werkt mag u van mij aannemen dat ik er snel klaar mee ben. Dit jaar zou het klaar moeten zijn.”

PvdA, CDA en D66 willen volgende raadsvergadering met een amendement komen. Logisch vervolg is dat er volgende week nog steeds geen hamerstuk is.