Regeling Kleine Natuurprojecten

Meer ‘groen’ in Overijssel
Steun aan kleine natuurprojecten: insectenweide of nestkasten?
Zwolle, 8 Januari 2020. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel houdt van groen en wil vanaf 1 januari 2020 natuurinitiatieven stimuleren. Dit is mogelijk dankzij een nieuw Fonds, de Regeling Kleine Natuurprojecten.
Deze laagdrempelige regeling is bestemd voor vrijwilligers die meer groen in de provincie Overijssel brengen. Zij kunnen een bijdrage aanvragen voor een pluktuin, insectenweide of een educatief project waarin de natuur centraal staat. Hieronder vallen ook nestkasten en onderzoeksmaterialen als nachtkijkers en bewegingscamera’s. De maximale bijdrage is € 750 per project. Meer informatie: www.cultuurfonds.nl/overijssel
Het bericht Regeling Kleine Natuurprojecten verscheen eerst op Salland TV.