Start bodemonderzoek naar kansen voor aardwarmte in Dalfsen

In opdracht van de Rijksoverheid wordt in maart een bodemonderzoek uitgevoerd in de gemeente Dalfsen. Dit landelijke onderzoek heet ‘Seismische Campagne Aardwarmte Nederland’ (SCAN) en vindt plaats in de lijn Westeinde – Dalfsen – Hoonhorst – Heino. De grondeigenaren en directe omwonenden worden geïnformeerd door SCAN, die het onderzoek uitvoert.
In onze diepe bodem is aardwarmte aanwezig. Op sommige plekken zijn de omstandigheden goed om de warmte op te pompen als er aan de bovengrond vraag is naar deze warmte, bijvoorbeeld voor het verwarmen van huizen en bedrijven of industrie. Deze duurzame warmtebron is dan mogelijk een goed alternatief voor aardgas. Van midden Nederland is weinig bekend over de diepe bodemopbouw. Daarom heeft de Rijksoverheid een landelijk bodemonderzoek gestart. Door heel Nederland worden onderzoekslijnen uitgezet en op iedere lijn worden seismologische metingen gedaan. De gemeente Dalfsen is het beginpunt van lijn 12 die loopt tot Hoog Soeren.
De meting
Op een onderzoekslijn wordt om de 40 tot 100 meter met een tractor en een trilboor een schotgat geboord, waarna een kleine lading springstof later zorgt voor het opwekken van een geluidsgolf. Dit gebeurt op een diepte van grofweg 20 meter onder de grond. De weerkaatsingen van deze geluidsgolven in de ondergrond worden weer opgevangen door een soort grondmicrofoons. De ontploffing en trillingen zijn nauwelijks waarneembaar en veroorzaken geen risico’s of belasting voor het milieu. De resultaten van de metingen worden publiekelijk bekend gemaakt op de website van TNO: www.nlog.nl.
Het bericht Start bodemonderzoek naar kansen voor aardwarmte in Dalfsen verscheen eerst op Salland TV.