Tweeëntwintig Koninklijke Onderscheidingen bij Lintjesregen

Ter gelegenheid van de viering van de verjaardag van Zijne Majesteit Koning Willem Alexander reikt burgemeester Ron König op woensdag 26 april tussen 10.00 en 12.00 uur in de Lebuinuskerk in Deventer tweeëntwintig Koninklijke Onderscheidingen uit.

De heer J. van Ark (04-07-1953)

De heer Jan van Ark ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1985 – 2022 secretaris, hoofd decor, hoofd grafische ontwerpen De Battumse Revue

2010 – heden huisfotograaf, medewerker tuinploeg en altijd inzetbare vrijwilliger Protestantse Gemeente Bathmen – Okkenbroek

2013 – 2014 lid kernteam functie: materiaal en opbouw, lid werkgroep dieren Bathmen spant de Kroon

2014 – heden secretaris en overal inzetbaar bij Stichting Windkorenmolen De Leeuw

2016 – heden actief lid sinds 1972 en sinds 2014 penningmeester en jeugdcommissielid Kleindiervereniging Pels en Pluim Laren Gld.

2016 – heden verzorgt opmaak en redactie clubblad Oudheidkundige Kring Bathmen

De heer J. van Ark is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer H. Aydemir (07-05-1965)

De heer Hayri Aydemir ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

2000 – heden vrijwilliger/bestuurslid Centrum Moskee Deventer

De heer H. Aydemir is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw A. Blauw-Muijsers (09-08-1953)

Mevrouw Andrien Blauw-Muijsers ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

2002 – heden vrijwillig molenaar op diverse molens, begeleiding van molenaars in opleiding Molen de Gooyer-Wolvega, molen de Vlijt Meppel

2007 – 2012 bestuurslid/penningmeester Gilde van Vrijwillige Molenaars

2013 – heden penningmeester Gilde van Vrijwillige Molenaars, afdeling Overijssel

2018 – heden bestuurslid en molenaar Stadskorenmolen de Vlijt te Meppel

2019 – heden bestuurslid/penningmeester Energie Coöperatie Steenwijk

Mevrouw A. Blauw-Muijsers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

De heer J.A.P. Bosman (27-06-1940)

De heer Guus Bosman ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

2003 – heden vrijwilliger Ondernemersklankbord financiën OKB

2004 – 2020 penningmeester Sport 88

2012 – heden adviseur/begeleider HAN University of Applied Sciences

De heer J.A.P. Bosman is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer J.J. Cusell (08-07-1942)

De heer Hans Cusell ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1990 – 2006 voorzitter studentenhuisvesting Deventer

2001 – 2008 bestuurslid Geert Groote Huis 1e fase

2007 – 2013 bestuurslid Geert Groote Huis 2e fase

2013 – heden bestuurslid Geert Groote Huis 3e fase

2018 – heden bestuurslid Stichting Stoomhoutzagerij Wilpsche Dijk

De heer J.J. Cusell is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer A.J.W. Harmelink (14-03-1956)

De heer Jan Harmelink ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

onbekend hulpkoster PKN Diepenveen

onbekend – heden beheerder volkstuinen PKN Diepenveen

1990 – 2022 secretaris Rommelmarktcommissie Diepenveen

1994 – 2006 kerkrentmeester PKN Diepenveen

2004 – heden penningmeester Historische Vereniging Diepenveen

De heer A.J.W. Harmelink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer N. Ihtiyar (16-08-1953)

De heer Nusret Ihtiyar ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

2000 – heden vrijwilliger/bestuurslid Centrum Moskee Deventer

De heer N. Ihtiyar is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw C. Izci (24-04-1959)

Mevrouw Cevahir Izci ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

2000 – 2020 vrijwilliger/bestuurslid Centrum Moskee Deventer

Mevrouw C. Izci is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw A.G. Jellema-van der Have (09-12-1948)

Mevrouw Gon Jellema-van der Have ontpooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1987 – 2007 initiatiefnemer/oprichting Heemtuin Natuur en Milieuvereniging Diepenveen

2004 – 2014 voorzitter Rijksmonument Stichting Oude Begraafplaatsen

2012 – heden lid restauratiewerkgroep begraafplaats Roeterdsweg Diepenveen

Mevrouw A.G. Jellema-van der Have is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer A. Kaya (01-01-1956)

De heer Aydin Kaya ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1982 – heden bestuurder Centrum Moskee Deventer

2006 – heden vrijwilliger/voorzitter/ondersteuner SV Turkse Kracht Deventer

2009 – 2019 bestuurder Stichting Turks Platform werk en onderwijs

De heer A. Kaya is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw A.H.J. Koeslag-Kniest (06-02-1951)

Mevrouw Beppie Koeslag-Kniest ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

onbekend bestuurslid ABS (Algemene Bathmense Sportvereniging), afdeling volleybal

1981 – heden collectant Kankerbestrijding

1985 – 2006 gastgezin Friends for Foreign Students

1991 – heden winkelmedewerkster Wereldwinkel Bathmen

2002 – heden zangeres zangkoor Close Company en à capellakwartet Just Because

2008 – heden secretaris Kinderen van Uganda

Mevrouw A.H.J. Koeslag is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer A. Krommendijk (06-06-1958)

De heer Benny Krommendijk ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1982 – heden clubscheidsrechter ABS Voetbal

1999 – heden medewerker Nederlandse Kampioenschappen NBvV (Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers)

2006 – heden bestuurslid/penningmeester Vogelvereniging Ons Genoegen Lettele

2007 – heden keurmeester kleurkanaries Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers

2009 – 2022 grensrechter 1e elftal ABS Voetbal

2018 – heden TT-secretariaat provinciale show NBvV, afdeling Overijssel

2018 – heden secretaris jeugddag NBvV, afdeling Overijssel

De heer A. Krommendijk is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer J.D. Leuvenink (30-03-1936)

De heer Jo Leuvenink ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1966 – 1971 secretaris VV Warnsveldse Boys

1972 – 1984 kerkenraadslid en scriba Protestantse Gemeente Diepenveen (destijds NH-kerk)

1981 – heden actieve tenor Cantorij van de Nederlands Hervormde Dorpskerk Diepenveen

1983 – 1989 secretaris Diepenveens gemengd koor

2000 – 2022 mantelzorger

2009 – 2017 tweede penningmeester en daarna secretaris Sociëteit Diepenveen Dorp

2013 – 2021 koorlid Gemengde Zangvereniging Soli Deo Gloria te Diepenveen

De heer J.D. Leuvenink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer D.G. van Lohuizen (24-11-1953)

De heer Dewes van Lohuizen ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1978 – heden diaken, fairtrade commissie, taakgroep pastoraat, hulp van de koster Protestantse Gemeente Deventer

2002 – heden secretaris, penningmeester, fondsenwerver Stichting Vrienden van Mikondo

De heer D.G. van Lohuizen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw D. van Lohuizen-Sangers (12-10-1953)

Mevrouw Dinie van Lohuizen-Sangers ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1998 – heden vrijwilligster Protestantse Gemeente Deventer

2022 – heden secretaris/bestuurslid Stichting Vrienden van Mikondo

Mevrouw D. van Lohuizen-Sangers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer H.A. Nijland (19-09-1954)

De heer Henk Nijland ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

onbekend grensrechter bij het eerste elftal VV Lettele

onbekend vrachtwagenchauffeur Zozijn truckersdag

onbekend scheidsrechter VV Lettele

1980 – 1998 bestuurslid SECL

1981 – 1995 buschauffeur buurtbus Lettele – Okkenbroek

1986 – 1992 bestuur ouderraad Sancta Maria

1986 – 1993 lid Carnavalsvereniging de Fienpreuvers Lettele

1993 – heden betrokken burger in Lettele/Deventer

1994 – 1996 vrachtwagenchauffeur humanitaire hulptransporten

1997 – 2013 vrijwilliger zwembad Lettele

1997 – heden weidevogelbescherming

1998 – 1998 betrokken burger, verhuizer naar Bosnië

2002 – 2008 bestuurslid VV Lettele

2002 – heden bloeddonatie Sanquin

2007 – heden bestuurslid Kulturhuscommissie van gemeenschapshuis De Spil in Lettele

De heer H.A. Nijland is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw W. Nijland-Hekkert (07-03-1954)

Mevrouw Wil Nijland-Hekkert ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1982 – 1999 bestuurslid buurtvereniging Oude Molen

1985 – 1992 bibliotheek- en leesmoeder basisschool Sancta Maria Lettele

1990 – 2002 bestuurslid Plaatselijk Belang Lettele-Linde-Oude Molen

1993 – 2022 bloeddonatie Sanquin

1997 – 2006 vrijwilliger zwembad Lettele

2002 – 2014 kok Samen Eten Lettele

2003 – 2011 bestuurslid Zij Actief

2006 – 2014 schrijver Amnesty International

2006 – heden bezorger maaltijden Ethuus De Kokkerieje

2007 – heden vrijwilligster De Zonnebloem

2010 – 2013 kok

Mevrouw W. Nijland-Hekkert is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De heer W. Scholthof (07-06-1955)

De heer Willem Scholthof ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1971 – 1990 vrijwilliger bij en voorzitter van de Plattelands Jongeren Gemeenschap Overijssel (PJGO; thans Plattelands Jongeren Bathmen)

1979 – 2009 vrijwilliger bij de Schoolter Revue

1982 – 1990 en 1999 – 2000 vrijwilliger bij en lid (1982-1986) en voorzitter (1990-1995) van de kerkenraad van de Hervormde Gemeente Bathmen

1985 – heden voorzitter van vereniging ‘De Battumse Revue’

1992 – heden voorzitter van de Stichting Buurtschap De Schoolt

1994 auteur van de publicatie ‘De Schoolt. Een buurtschap en haar historie’

2018 – heden vrijwilliger bij en lid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente  Bathmen Okkenbroek

2021 vrijwilliger Cultureel Centrum Noaberlokaal Loo-Bathmen

De heer W. Scholthof is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw K. Staartjes (11-03-1963)

Mevrouw Katja Staartjes ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1998 – 2013 sportprestatie: diverse klimexpedities o.a. Mount Everest

2001 – heden oprichter Stichting Topaspiraties

2015 – heden ambassadeur toerisme voor Nepal – Nepalese Ministerie van Cultuur, Toerisme en Burgerluchtvaart

Mevrouw K. Staartjes is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw L.I. Wallert-Le Fèvre (30-09-1943)

Mevrouw Ineke Wallert-Le Fèvre ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1975 – 1998 vrijwilliger, ouderraad, medezeggenschapsraad Louise de Coligny

1976 – 1995 bestuurslid en voorzitter Vereniging voor Kinderdagverblijven De Blije Hoek

1987 – 2003 mantelzorger buurtbewoner

1988 – 2000 bestuur Mavo Stek

1995 – heden lid VVAO

1998 – 2022 mantelzorger partner

2008 – heden bestuur en vrijwilliger De Hereeniging

2012 – heden buurtbemiddelaar Buurtbemiddeling Deventer

Mevrouw L.I. Wallert-Le Fèvre is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Mevrouw D. Weijsters-van der Burg (12-09-1946)

Mevrouw Djoke Weijsters-van der Burg ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1996 – 2021 secretaris/penningmeester Vereniging Onderwijsbureau Meppel in Coöperatief Verband u.a.

1998 – 2021 voorzitter bestuur en bewindvoerder Stichting Hohenheim

2012 – 2021 secretaris/penningmeester Stichting Marcus

Mevrouw D. Weijsters-van der Burg is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

De heer G.W. Willemsen (25-03-1967)

De heer Geurt Willemsen ontplooit/ontplooide de volgende activiteiten:

1983 – 2016 speler revue Revuegezelschap Tempo Wesepe

1986 – 2022 bestuurslid, materialencommissie, grondeigenaar LR & PC de Hunneruiters Averlo

1987 – heden schrijver en speler revue commissielid Kermis Averlo

2017 – heden vrijwilliger onderhoud Sportclub Wesepe

De heer G.W. Willemsen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Powered by WPeMatico