Vogelgriep duikt weer op in Nederland: “Binnen drie dagen zijn de helft van je dieren dood”

Naast het blauwtongvirus hebben we nu ook te maken met een ander virus in Nederland: de vogelgriep. Eerder deze maand werd de ophokplicht voor pluimvee geheel ingetrokken, maar nu is deze toch weer ingesteld. Een pluimveehouder in Nieuw Heeten die met ons sprak, vertelt dat hij deze maatregelen twee jaar geleden ook al meemaakte.

“Toen was er in Heeten een watervogelhandelaar die de vogelgriep waarschijnlijk deze regio binnenbracht. Dit had toen ook gevolgen voor mij, omdat ik in de 5-kilometerzone viel. Iedereen in deze zone kreeg beperkende maatregelen van de Nederlandse Voedsel- en Waterautoriteit (NVWA), waardoor ik ook twee maanden dichtzat.” De Nieuw Heetenaar kreeg toen mensen van de NVWA over de vloer: “Die liepen door de schuur en kijken naar de kwaliteit van het voer en water.”

Binnen twee dagen de helft dood
De gevolgen van het virus kunnen groot zijn, weet de pluimveehouder: “Binnen twee tot drie dagen zijn de helft van je dieren dood. Ze worden heel slaperig en zakken als het ware gewoon helemaal weg.” De eigenaar van de boerderij twijfelt of het virus binnenkort in Salland verschijnt: “Het komt met name voor in de waterrijke gebieden. Hier is het meeste zandgrond en daar zakt het water veel sneller in weg dan kleigrond.” De waterrijke gebieden zijn een geschikte plek voor wilde (water)vogels en dragen het virus over aan het pluimvee: “In onder andere Roemenië en Bulgarije is de situatie heel erg en die vogels komen hiernaartoe”, maakt de pluimveehouder duidelijk.

Wat is vogelgriep?
Vogelgriep is een ernstige virusziekte die gevaarlijk is voor veel verschillende vogelsoorten. Bijvoorbeeld voor pluimvee, zoals kippen, kalkoenen en eenden. Zij kunnen er erg ziek van worden en eraan dood gaan. Vogelgriep is ook nog eens erg besmettelijk. Vogels kunnen ook zoogdieren besmetten, bijvoorbeeld vossen, zeehonden, honden en katten. Ook mensen kunnen vogelgriep krijgen, maar de kans hierop is klein.

In Renswoude (Utrecht) en Middelie (Noord-Holland) is vogelgriep vastgesteld.

Bron: NVWA en NOS

Eerder moeten vaccineren
“Zo is de natuur nou eenmaal. Virussen waren er al honderden miljoen jaren eerder dan de mens en ik weet wel zeker dat deze langer op aarde blijven leven dan de mens. De natuur die geeft en neemt.” De Nieuw Heetenaar denkt wel dat dit één van de laatste jaren van de vogelgriep is: ”In Frankrijk is er aan bepaalde dieren al een vaccin gegeven. Als dit vaccin goed uitpakt, verwacht ik dat de rest van Europa ook volgt met vaccineren en dan is alles achter de rug. In mijn ogen hadden ze dit 10 jaar eerder al moeten doen.”

Ophokplicht
De pluimveehouder heeft rond de 22.000 dieren op zijn terrein, maar maakt zich ondanks de ophokplicht niet al te druk: “Ik kan gewoon met één knopje de luiken dichtlaten en deze op een timer zetten. De dieren moesten eerder om 10 uur ‘s ochtends los zijn voor als ik controle krijg. Nu heb ik de timer gewoon uitgezet en blijven de dieren binnen.”

Naast de ophokplicht voor bedrijven, geldt er een afschermplicht voor hobbyhouders, dierentuinen en kinderboerderijen. Deze plicht is er om te voorkomen dat vogels in contact komen met de zieke wilde vogels of hun uitwerpselen.

Ziet u 3 of meer zieke of dode watervogels op 1 locatie? Of meer dan 20 dode niet-watervogels op 1 locatie? Doe dan een melding. Bel het Landelijk meldpunt voor dierziekten: 045–546 31 88 (24 uur per dag, 7 dagen per week). Bekijk de website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit voor meer informatie.

Tips:
– Raak het dode of zieke dier niet aan. Vertel dit ook aan uw kinderen;
– Zorg dat u uw hond uit de buurt houdt;
– Doe een melding.