Zorg in de regio gegarandeerd voor 2023: Salland Zorgverzekeraar heeft afspraken rond met Deventer Ziekenhuis en andere zorgaanbieders

Salland Zorgverzekeraar (Salland Zorgverzekeringen en HollandZorg) en Deventer Ziekenhuis, een van de grootste zorgverleners in de regio, hebben goede afspraken gemaakt over de zorg, financiering en samenwerking in 2023. Ook met huisartsen, apothekers en Dimence heeft Salland Zorgverzekeraar de afspraken over de zorg succesvol afgerond. En daarmee garanderen zij samen de zorg in de regio in 2023!

Elk jaar maakt Salland Zorgverzekeraar afspraken met zorgaanbieders over de te leveren zorg en bijbehorende tarieven voor het aankomende jaar.

Desiree Creemers, bestuursvoorzitter van Deventer Ziekenhuis, is tevreden met de overeenkomst: “We vinden het belangrijk dat onze regiobewoners zorg ontvangen die daadwerkelijk aansluit bij hun persoonlijke situatie. En tegelijkertijd toegankelijk en betaalbaar blijft. Om dit zo goed mogelijk in te richten moeten we de krachten bundelen met iedere organisatie in Salland die hierbij betrokken is. Samen met Salland Zorgverzekeraar leggen we met deze overeenkomst een stevige basis onder onze gezamenlijke ambities in de regio.”

Duurzame, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen
“De zorg garanderen is een steeds grotere uitdaging voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Daar zijn we ons zeer bewust van. Door samen uit te wisselen wat er bij elkaar speelt en zorgvuldig met elkaar mee te denken zijn we tot goede afspraken gekomen om al onze verzekerden duurzame toegankelijke en betaalbare zorg in de regio te garanderen”, aldus Petra Teunis, voorzitter Raad van Bestuur Salland Zorgverzekeraar. “We kijken uit naar 2023 waarin we met Deventer Ziekenhuis en andere zorgverleners verder bouwen op de langdurige basis van samenwerking die we in de regio hebben.”

Salland Zorgverzekeraar verwacht op korte termijn met alle ziekenhuizen in Nederland de samenwerking voor 2023 af te ronden.

Meer informatie
Salland Zorgverzekeraarverzekertduurzame, toegankelijke en betaalbare zorg voor iedereen in Nederland. Ook internationaal werkenden die tijdelijk in Nederland werken biedt de zorgverzekeraar een passende zorgverzekering. Voor inwoners van gemeenten in de regio Salland met indicatie voor de Wet Langdurige zorg organiseert de zorgverzekeraar de zorg die nodig is. Salland Zorgverzekeraar bestaat al ruim 160 jaar als zelfstandige zorgverzekeraar in Deventer, in de regio Salland. De Sallandse mentaliteit zit in het DNA van de organisatie: “Goede zorg regelen we gewoon, maar liever richten we ons op gezondheid. De zorg voor gezondheid is bedacht in de regio, maar niet beperkt tot een regio. We stimuleren en inspireren onze verzekerden om te werken aan hun gezondheid. Want voor een gezonde toekomst zorgen we samen.”

Onderdeel van Salland Zorgverzekeraar zijn Salland Zorgverzekeringen, HollandZorg en Salland Zorgkantoor.

Meer informatie over het zorgaanbod kijk op Salland.nl of HollandZorg.com.

Powered by WPeMatico