59 lege stoelen: 59 verkeersslachtoffers in Overijssel

In 2016 kwamen 59 personen door een verkeersongeval om het leven in de provincie Overijssel. Op zondag 19 november vindt de internationale herdenking verkeersslachtoffers plaats. Om hiervoor aandacht te hebben staan op zaterdag 18 november, tussen 10.00 en 17.00 uur, op de Nieuwe Markt in Zwolle 59 lege stoelen.

De stoelen staan er om verkeersslachtoffers te herdenken. Maar ook de samenleving bewust te maken van het aantal verkeersdoden in Overijssel en dat werken aan verkeersveiligheid belangrijk is. Elke dag.

Bert Boerman, voorzitter ROV Oost-Nederland: “De stoelen staan er om verkeersdeelnemers bewust te maken van het aantal verkeersdoden in de provincies Overijssel en Gelderland. Maar we willen ook verkeersdeelnemers bewust maken van eigen gedrag in het verkeer én aandacht vragen voor de eventuele bijdrage die zij zelf kunnen leveren aan een veilig verkeer. Werken aan verkeersveiligheid is heel belangrijk. Elke dag weer. Dit kunnen we als ROV Oost-Nederland niet alleen. Samen met alle verkeersdeelnemers moeten we ervoor zorgen dat ons land verkeersveiliger wordt. Elk slachtoffer is er immers een teveel.”

Locaties lege stoelen Overijssel:
– Zwolle, Nieuwe Markt

Internationale herdenking verkeersslachtoffers
Op zondag 19 november vindt de internationale herdenking voor verkeersslachtoffers plaats. De herdenking vindt plaats in Middelbrug. Jaarlijks vindt er wereldwijd op de derde zondag in november een herdenking plaats. Alle aangesloten landen herdenken hun verkeersslachtoffers dezelfde dag. Door op pleinen in Overijssel lege stoelen te plaatsen vraagt het ROV Oost-Nederland aandacht voor verkeersveiligheid en wordt er stilgestaan bij de verkeersslachtoffers. En om extra aandacht voor het thema te vragen hebben provincies krachten gebundeld en verspreid door Nederland zijn meerdere pleinen gevuld met lege stoelen.
ROV Oost –Nederland
Het project ‘lege stoelen’ is een initiatief van het ROV Oost-Nederland. Het ROV Oost-Nederland is in Gelderland en Overijssel de partner voor verkeersveiligheid. Met onze kennis van verkeersveiligheid en van het gebied brengen we de juiste partijen bij elkaar en initiëren we projecten. We richten ons daarbij op gedragsbeïnvloeding van de weggebruikers. Onze ambitie? Iedereen elke dag weer veilig thuis! Het ROV Oost-Nederland is een initiatief van de provincies Overijssel en Gelderland.

 

Source: Salland TV