Informatiebijeenkomst ‘Wonen voor senioren, huren in de sociale sector’

Op dinsdag 28 november organiseert de Wijkwinkel een tweede informatiebijeenkomst. ‘Wonen voor senioren, huren in de sociale sector’ in de Lindeboom in Schalkhaar.  De Wijkwinkel werkt hierbij samen met de woningcorporaties Ieder1, de Marken en Rentree  en ook Woonzorg Nederland en Eigen Bouw presenteren zich. Daarnaast is er informatie van de Wijkwinkel, het sociaal team en de gemeente Deventer, afdeling Publiekscontacten Zorg. De bijeenkomst begint om 14.00 uur en aanmelden is verplicht.

Tijdens deze middagbijeenkomst in de Lindeboom (Schalkhaar) ligt de nadruk op de informatie over inschrijving, aanbod, locaties en toewijzingsbeleid van woningen door de aanbieders van sociale huurwoningen. De Wijkwinkel geeft een inkijkje in de digitale sociale kaart www.wijkwinkeldeventer.nl
Het sociaal team vertelt over waarvoor u er terecht kunt en Publiekscontacten Zorg van de gemeente Deventer informeert over de WMO, het aanvragen van ondersteuning of hulpmiddelen. Vanzelfsprekend is er gelegenheid tot het stellen van vragen

Bij de informatietafels vindt u informatie over de Adviesraad sociaal Domein Deventer, de Voorlichting- en Adviescommissie Deventer en kunt u zelf met de woonconsulenten in gesprek.

De bijeenkomst vindt plaats in de Lindeboom, Lindeboomsweg 1A 7433 BH Schalkhaar van 14.00 -16.00 uur en is gratis toegankelijk voor iedereen.

Aanmelden
Aanmelden is verplicht en dat kan door het sturen van een email wijkwinkel@obdeventer.nl o.v.v. ‘aanmelden wonen voor senioren’ of telefonisch 0570-675711.

Source: Salland TV