Aardehuizen Olst living lab voor energieonderzoek Saxion

Terwijl de samenleving overstapt naar duurzame energie en de technologie op zoek is naar productie- en opslagmethodes, proberen onderzoekers voor de troepen uit te lopen met projecten om lokaal opgewekte energie zo efficiënt mogelijk in te zetten.

Het lectoraat Duurzame Energievoorziening van Saxion onderzoekt de komende maanden of het mogelijk is het energieverbruik van boilers in een wijk te monitoren en slim aan te sturen, om vervolgens te kijken hoe opslag in combinatie met de boilers gebruikt kan worden, om energie-uitwisseling met de net te verlagen. De proef wordt gedaan bij de Aardehuizen in Olst.

Onderzoek
Stel je voor dat je in een wijk alle apparaten die stroom verbruiken in kaart hebt, weet wat ze ‘doen’, maar ook dat je ze kunt aansturen. Dat je een wasmachine uitgesteld laat wassen als er al veel andere vraag is aan elektriciteit. Maar ook dat je de accu van een auto óf oplaadt om klaar te staan voor de volgende dag óf stroom afgeeft omdat hij de volgende dag toch niet nodig is. Alleen dat al vereist een registratiesysteem dat gebruiksvriendelijk is (want iedereen moet zijn apparaat kunnen invoeren) en dat opschaalbaar is.

Je kunt je vervolgens ook afvragen of je apparaten dusdanig moet uitvoeren dat ze extern aangestuurd kunnen worden. Dat je je wasmachine op het systeem aansluit en dat het systeem dan bepaalt wanneer hij gaat draaien op basis van wanneer er stroom is en wanneer jij uiterlijk je was gedraaid wil hebben.

Als je dat allemaal ik kaart kunt krijgen, kun je over langere termijn bepalen hoeveel elektrisch het aangesloten gebied verbruikt. Daarna moet je weten hoeveel elektriciteit je op voorraad moet hebben in de vorm van bijvoorbeeld stroom, waterstof of warm water. Want je moet een buffer hebben, ook bijvoorbeeld als het langere tijd ongunstig weer is voor wind en zon.

Partijen
Om al deze vragen in kaart te brengen doen diverse partijen mee aan de proef. Belangrijkste partij zijn de Aardehuizen, de bewoners zijn een living lab. Saxion leidt het onderzoek en heeft partijen als Dr Ten (zeezoutaccu), Bosch Nefit (monitoring apparatuur), Kiemt (kennis delen en verbinding verzorgen tussen de partners) en de UT (met Demkit voor de digitale monitoring) aan zich gekoppeld. Ook Harrie Kiekebosch Communicatie en ’t Natuurlijk Huus zijn betrokken vanuit de interesse wat de sociale kant van smart- of offgrid is. Gaan mensen op den duur anders om met hun energieverbruik, zijn ze bereid tot aanpassingen, hoe staan ze tegenover de gedachte afgesneden te worden van internationale producenten in ruil voor een lokaal energiebedrijf waarbij de winst in de lokale gemeenschap blijft?

Het Saxion-onderzoek is – zoals dat heet – een KIEM-onderzoek. Dat moet je zien als een voorloper

van een groter onderzoek. De kaders worden komend jaar gesteld, de kansen bepaald, daarna volgt een voorstel om het idee achter het onderzoek breder uit te rollen.

Het bericht Aardehuizen Olst living lab voor energieonderzoek Saxion verscheen eerst op Opinie in Salland.


Het hele artikel is te lezen op www.Salland1.nl

Het bericht Aardehuizen Olst living lab voor energieonderzoek Saxion verscheen eerst op Salland TV.