Salland Wonen neemt 31 woningen van woningcorporatie Mooiland over

Woningstichting SallandWonen neemt op 30 juni 2020, 31 huurwoningen in Raalte over van woningcorporatie Mooiland. SallandWonen verhuurt uitsluitend woningen en ander vastgoed in Raalte en Olst-Wijhe en is daarom de logische partner voor de overname van deze woningen. Huurders en betrokken partijen zijn geïnformeerd over de overname.

Om welke huurwoningen gaat het?
Het gaat in totaal om 9 huurwoningen aan de Bernhard van Galenstraat en 22 woningen aan de Meidoornlaan in de gemeente Raalte. SallandWonen verhuurt ruim 5500 woningen in de gemeenten Raalte en Olst-Wijhe.

De verkoop
Mooiland is een corporatie die een betaalbaar, kwalitatief goed en duurzaam thuis geeft aan mensen die daarin niet zelf kunnen voorzien. En een corporatie die weet wat er speelt en oog heeft voor prettig wonen in de wijk en voor sociale vraagstukken. In haar kernregio Noordoost-Brabant, Gennep en de BAAN- regio (Breda, Apeldoorn en de stadsregio Arnhem-Nijmegen) is Mooiland die corporatie. Daar staan nu al de meeste van haar sociale huurwoningen.
Die volwaardige woningcorporatie kan Mooiland niet overal zijn. Buiten Noordoost-Brabant is het bezit sterk versnipperd. Andere corporaties kunnen daar met hun netwerk meer betekenen voor huurders in de wijk. Daarom besloot Mooiland in 2016 om zich geleidelijk terug te trekken uit gebieden die het verst van Noordoost-Brabant af liggen door woningen in goede staat te verkopen of over te dragen.  Inmiddels is een behoorlijk aantal van deze complexmatige verkooptrajecten met succes afgerond. Zo verkocht Mooiland eind 2019 de laatste van in totaal 1.500 woningen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In 2016 was Mooiland nog in 130 gemeenten actief, nu zijn dat er nog 100.
Anne Wilbers, bestuurder van Mooiland vertelt: “Wij wilden de woningen die wij verkopen in Raalte graag behouden voor de doelgroep in de sociale huursector. Wij zijn blij met de verkoop aan Woningstichting SallandWonen, als regionaal verankerde organisatie. Zij weten wat er leeft en speelt in de wijken. Dat is voor ons een belangrijke overweging bij de verkoop.”

Veranderingen
De verkoop en de overdracht van de woningen kende een zorgvuldig proces, waaraan Mooiland en SallandWonen gezamenlijk werkten. Onlangs ontvingen alle huurders van de betreffende woningen van Mooiland een brief over de overname.

Het bericht Salland Wonen neemt 31 woningen van woningcorporatie Mooiland over verscheen eerst op Salland TV.