Bert Kleine Schaars nieuwe lijsttrekker Deventer Belang

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen is Bert Kleine Schaars de nieuwe lijsttrekker van Deventer Belang. Hij volgt huidig fractielid Margriet de Jager op.

Bert Kleine Schaars is geen onbekend gezicht in de Deventer politiek. Voor Deventer Belang zat hij van 2010-2014 in de gemeenteraad. Daar zette hij zich in op diverse onderwerpen zoals bestemmingsplannen, vastgoed en duurzaamheid. De kersverse lijsttrekker is van mening dat oplossingen vooral moeten worden gezocht in het verminderen van verbruik en woningverbetering en juist niet in symbolische windmolens.

Voor de komende periode zal de herziening Diftar en het hierbij herinvoeren van kilo’s gratis storten zeker een speerpunt voor Deventer Belang zijn. Maar ook een goede onkruidbestrijding, want Deventer is een prachtige gemeente om in te wonen en te werken, maar dan moet de omgeving er ook mooi uitzien.

 

Source: Salland TV