Inwoners praatten mee over windmolens en zonnevelden

Woensdagavond 1 november stond de Capellenborg in Wijhe in het teken van duurzame energie. Ruim 225 inwoners kwamen naar de bijeenkomst van de gemeente over dit belangrijke thema. Wethouder Marcel Blind verwelkomde de gasten en vertelde over de noodzaak om nu aan de slag te gaan. Weervrouw Helga van Leur hield een inspirerende lezing over de verandering van het klimaat en onze rol hierin. Zij stelde vragen als: ‘Stapt u meteen onder de douche als u deze aanzet?’, ‘Wie heeft er een koelkast van 10 jaar of ouder?’, ‘Wist u dat koffie en chocola fors duurder worden als de klimaatverandering verder doorzet?’ Zo werd het onderwerp heel tastbaar.

Wethouder Blind nam de aanwezigen vervolgens mee in het proces en liet daarbij ook de zoekgebieden voor windmolens en zonnevelden zien. Hij benadrukte de eis dat de winst van de molens en zonnevelden geheel of gedeeltelijk terugvloeit naar de inwoners. Wethouder Blind: “We vinden het belangrijk dat onze inwoners ook kunnen profiteren van de duurzame energie in hun gemeente. Daarom heeft de gemeenteraad deze eis gesteld. Financiële deelname van onze inwoners wordt opgenomen in de energievisie. De komende tijd gaan we met onze inwoners in gesprek. Welke ideeën zijn er, welke zorgen, wensen, belangen en behoeften? Dat wil ik graag horen. Zo komen we uiteindelijk tot een energievisie waar in staat op welke plekken windmolens en zonnevelden gerealiseerd kunnen worden en onder welke voorwaarden. Ik ben ervan overtuigd dat wij met elkaar, als inwoners van Olst-Wijhe, tot een goed resultaat kunnen komen.”

Tijdens de informatiemarkt konden de aanwezigen al hun vragen over duurzame energie stellen. Deskundigen van adviesbureau Bosch & van Rijn beantwoordden vragen over wat men merkt van een zonneveld of windmolen en wat ze opleveren. Medewerkers van de gemeente gingen het gesprek aan over de zoekgebieden en het besluitvormingsproces. De vrijwilligers van energiecoöperatie Goed Veur Mekare informeerden de aanwezigen over hun plannen en konden vele nieuwe leden inschrijven. Ook deskundigen van het Energieloket waren aanwezig om toe te lichten wat men zelf kan doen aan duurzaamheid.

Gedurende de avond waren er verschillende geluiden te horen. Zo werden bijvoorbeeld gebieden genoemd waar men echt geen windmolens wenst, zoals langs de IJssel. Maar er waren ook bezoekers die een stuk grond of dak beschikbaar wilden stellen voor zonnepanelen of windmolens. Over het algemeen waren de reacties positief-kritisch te noemen. De komende tijd bepaalt de gemeente samen met haar inwoners hoe de energievisie eruit komt te zien. De wethouder gaat het gesprek aan met inwoners van de verschillende kernen. Daarnaast zijn er ook formele inspraakmomenten waar inwoners hun mening kunnen laten horen. De gemeente houdt haar inwoners onder andere via de website, Facebook en de IJsselberichten op de hoogte.

Source: Salland TV