Burgemeester Han Noten bij afscheid koninklijk onderscheiden

Nieuwleusen – Tijdens zijn afscheidsreceptie in De Spil in Nieuwleusen is burgemeester Han Noten van de gemeente Dalfsen koninklijk onderscheiden en benoemd tot Ridder in De Orde van Oranje-Nassau. Commissaris van de Koning van de provincie Overijssel, Andries Heidema, reikte de onderscheiding uit.

De benoeming was zoals gebruikelijk een verrassing voor de decorandus zelf. Zichtbaar blij verrast nam Noten de onderscheiding in ontvangst tijdens zijn afscheidsreceptie in Kulturhus De Spil in Nieuwleusen. Na bijna 8 jaar vertrekt Han Noten als burgemeester van de gemeente Dalfsen. Commissaris van de Koning Andries Heidema roemde Noten in zijn speech: ‘Han Noten heeft in die acht jaar zijn stempel gedrukt op de gemeente Dalfsen. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld bij de realisatie van een aantal grote projecten in de gemeente, waaronder Theater de Stoomfabriek en Kulturhus De Spil in Nieuwleusen. Over die laatste zegt hij altijd: “De Spil is niet van jou, De Spil is van ons samen.” Dat typeert de bestuursstijl van Han Noten: we doen het samen, met elkaar.’

Noten ontvangt de Koninklijke Onderscheiding voor zijn jarenlange bestuurlijke verdiensten op een breed terrein. Waaronder ook de geheel eigen wijze waarop hij het burgemeesterschap heeft ingevuld. Hij is het boegbeeld van de gemeente en heeft Dalfsen nationaal en internationaal op de kaart gezet. Tegelijkertijd is hij benaderbaar en aanspreekbaar voor inwoners en ondernemers en is hij een echte burgervader. In de bijna tien jaar dat hij lid was van de Eerste Kamer, waarvan acht jaar als fractievoorzitter van de PvdA, lag zijn focus altijd op samenwerking en bruggen bouwen en was hij bereid compromissen te sluiten. Daarnaast zet hij zich al jarenlang in voor diverse instanties. Zo is hij sinds 2005 voorzitter van de raad van Commissarissen van Espria/Woonzorg Nederland, sinds 2008 voorzitter van de Raad van Advies Start Foundation, sinds 2010 lid van de Raad van Commissarissen van Heisterkamp Transport, sinds 2012 bestuursvoorzitter van de Nederlandse Vereniging Reinigingsdiensten en sinds 2013 voorzitter van de Raad van Toezicht van het Drents Museum. Bovendien is hij in 2014 door de minister van Binnenlandse Zaken gevraagd om voorzitter van de Transitiecommissie Sociaal Domein te worden, wat hij tot en met 2016 met verve heeft gedaan.

Han Noten voelt zich vereerd door deze koninklijke onderscheiding en geeft de gemeente en haar inwoners een boodschap voor de toekomst mee. ‘Inwoners kijken vaak op tegen een burgemeester en tegen ambtenaren. Dat realiseren we onszelf vaak niet, maar inwoners voelen zich afhankelijk van de gemeente. Het is de taak van de overheid om de brug te slaan. De overheid is verantwoordelijk voor het in stand houden van de relatie met de burger.’