Collegeakkoord 2018 – 2022 voor Deventer: “Met lef en liefde voor Deventer”

Dat is de naam van het vrijdagmiddag in de DAVO brouwerij aan de Sluisstraat gepresenteerde coalitie akkoord van de gemeente Deventer. Na twee formatiepogingen en ongeveer vier maanden onderhandelen gaan Gemeentebelang, PvdA, GroenLinks, D66 en CDA met elkaar in zee. Wethouder Liesbeth Grijsen van Gemeentebelang vertelde dat de kern is hard werken om Deventer op het gebied van economie, duurzaamheid en goed wonen een flinke stap vooruit te helpen. Liesbeth Grijsen gaf aan dat het gesprek met de samenleving van groot belang is, dat moet eerder en ook sneller.

Thomas Walder van D66 is nieuw in het bestuur van de gemeente Deventer. Hij was eerder wethouder in de Sallandse gemeente Hellendoorn. Walder sprak over de economie en wil sturen op samenwerking tussen onderwijs en bedrijven in de stad. Ook het nieuwe bedrijventerrein langs de A1 moet vol. Carlo Verhaar neemt namens GroenLinks plaats in het stadsbestuur. Groenlinks heeft de energietransitie op het programma staan, en wil drie wijken gasvrij maken. Ook staat er in het collegeakkoord dat Het Grote Kerkhof op 2 januari 2019 autovrij gemaakt moet zijn.

Wethouder Frits Rorink van het CDA, gaf aan dat De Viking afgemaakt gaat worden en ondersteunde het belang van de regionale samenwerking. Jan Jaap Kolkman van de Partij van de Arbeid sprak over zorgen voor elkaar en een blik op de toekomst, ook de woningbouwproductie moet worden versneld.

Wilt u het hele akkoord doornemen het staat hier.

Het stadsbestuur van de gemeente Deventer met van links naar rechts:

Frits Rorink (CDA)  Tijdelijk burgemeester Ron König (D66), Thomas Walder (D66), Liesbeth Grijsen (gemeentebelang), Jan Jaap Kolman (PvdA) en Carlo Verhaar (GroenLinks)

Bijlages:

Portefeuilles wethouders

Financiën

Source: Salland TV