Containerterminal Deventer verdient steun provincie

In juni zijn er tijdens de Haventop in Deventer plannen gepresenteerd voor de vestiging van een containerterminal in Deventer. De plannen vielen in goede aarde bij de gemeente en het bedrijfsleven in Deventer. Ook het CDA Overijssel juicht dit initiatief toe gezien de bijdrage die deze terminal kan leveren aan de groei van het goederenvervoer over water. Daarnaast versterkt de containerterminal de positie van Deventer als vestigingslocatie voor logistieke bedrijven.
“Als CDA fractie vinden we dat we deze ontwikkeling van harte moeten ondersteunen. Omdat we graag willen weten wat het college hiervan vindt, heb ik hierover schriftelijke vragen gesteld”, vertelt woordvoerder Verkeer en Vervoer Bart van Moorsel.

Deventer op logistieke kaart
De CDA fractie wil weten of het college van Gedeputeerde Staten bekend is met de plannen en of hierover al contact is met de gemeente Deventer. Ook heeft het CDA gevraagd of het college van GS over mogelijkheden beschikt om te ondersteunen bij de realisatie van de containerterminal en wat GS al gedaan heeft aan de verdere ontwikkeling van de haven in Deventer. “Wij zijn van mening dat de containerterminal een belangrijke bijdrage gaat leveren aan het op de logistieke kaart zetten van Deventer. Daarnaast geeft de terminal een positieve bijdrage aan de plannen die we kort geleden hebben vastgesteld voor de logistieke sector”, aldus een enthousiaste Bart van Moorsel.

Past binnen de haven van Deventer
De terminal kan worden gerealiseerd binnen de bestaande haven en de schepen kunnen de terminal bereiken zonder aanpassingen van de sluis. Wel is een aanpassing van de kade noodzakelijk.