juni, 2017

Volgorde per maand

 

Herstart planontwikkeling Park Zandweerd

De gemeente wil nieuwe plannen maken voor de bouw van woningen in Park Zandweerd. De woningen moeten op de plek komen waar vroeger de ijsbaan, sporthal en parkeerterrein lagen, en op de twee voormalige sportvelden naast Sportpark Zandweerd. De gemeente heeft de eerste verkenningen gedaan om te kijken hoe woningbouw in het gebied past.

Wethouder Frits Rorink: “De plannen willen we samen met de inwoners maken. Wij horen graag welke wensen en ideeën er zijn voor de ontwikkeling van het gebied. Iedereen is welkom op een bewonersavond”. De bewonersavond is op maandag 10 juli van 19.30 tot 21.30 in het clubgebouw van Sportclub Deventer.

Duurzaamheid
De gemeente wil op Park Zandweerd een mix van koop en huurwoningen bouwen. De wens van de gemeente is om de wijk zo duurzaam mogelijk te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door de woningen van duurzame energie te voorzien, en door op een duurzame manier te bouwen.

Vervolgproces
De opmerkingen die tijdens de bewonersbijeenkomst worden gemaakt gebruikt de gemeente bij het verder uitwerken tot een stedenbouwkundig plan voor het gebied. Naar verwachting is dat eind 2017 gereed.

Het bericht Herstart planontwikkeling Park Zandweerd verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV

Financieel toekomstbeeld in Olst-Wijhe positief

Via de Kadernota 2018-2021 wordt een financieel beeld voor meerdere jaren gegeven. De gemeente combineert hierin het beleid met de financiële mogelijkheden. Hieruit blijkt dat de gemeente voldoende financiële ruimte heeft om autonome ontwikkelingen op te vangen, om het bestaande beleid uit te voeren en er is nog ruimte voor noodzakelijk en gewenst nieuw beleid. Het meerjarenperspectief laat namelijk zien dat er in 2021 een positief resultaat is van € 142.000.

Het financiële beeld wordt aan de ene kant bepaald door extra uitgaven rondom loonmaatregelen en prijsindexeringen en aan de andere kant door extra inkomsten vanwege een hogere algemene uitkering van de rijksoverheid. Het college stelt voor om de organisatie te versterken op het gebied van fysieke infra, economie en interne bedrijfsvoering. Daarnaast wil het college de wensen rondom nieuw beleid meenemen in de meerjarenbegroting 2018-2021. Te denken valt aan het investeren in het taalpunt Olst-Wijhe, het koersdocument Duurzaamheid, vervanging van de armaturen van de openbare verlichting, verkeersveiligheidsprojecten, actualiseren van toeristische bewegwijzering en het versterken van de ambulante jongerenwerker. Vanaf januari 2018 zal de Omgevingsdienst IJsselland vertrekken uit het gemeentehuis.

De financiële ontwikkelingen zorgen voor een positief beeld bij deze Kadernota die weer een basis vormt voor de begroting. Vanwege het huidige positieve beeld stelt het college aan de raad voor om bij de begrotingsbehandeling in november af te wegen om de onroerendzaakbelasting niet te verhogen in 2018.
De behandeling van deze Kadernota vindt plaats tijdens de openbare raadsvergadering op maandag 3 juli vanaf 20.00 uur.

Het bericht Financieel toekomstbeeld in Olst-Wijhe positief verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV

Extra geld voor Filmtheater de Viking: 828.000 euro nodig

Woensdagavond sprak een afvaardiging van de Deventer gemeenteraad in een speciale sessie over het hoe en waarom van opnieuw extra geld voor het Filmtheater de Viking. Een deel van deze sessie zou besloten worden behandeld, maar tijdens de voorgaande gemeenteraadsvergadering bepaalde een krappe meerderheid van 18 stemmen dat geheimhouding niet nodig was. Dit tot zeer duidelijk ongenoegen van een aantal aanwezigen. Komende woensdag is het debat over deze nieuwe vraag om meer gemeentelijk geld. Waarschijnlijk gaat de raad akkoord en lopen de kosten nog verder op na deze extra financiële injectie. De zekerheid of deze 828.000 euro echt genoeg is is er zeker niet.

 

 

Oud-Unifillers schrijven ongeloof van zich af

Zevenendertig jaar na zijn uitzending als sergeant verzorging naar het UNIFIL-bataljon in Libanon heeft Bert Kleine Schaars zijn herinneringen en die van twaalf compagniegenoten gebundeld in het boek ‘Libanon 1980, vakantieland?’ Destijds heerste in Nederland het idee dat de Unifillers zonder al te veel problemen de in Libanon strijdende partijen uit elkaar konden houden. Voor de realiteit was weinig interesse bleek bij thuiskomst. De dagelijks levensbedreigende situaties, de schrijnende omstandigheden waarin de lokale bevolking moest leven en de frustratie over het niet nageleefde VN-mandaat bleven daardoor grotendeels onbesproken. Tot nu. In 240 in eigen beheer uitgegeven pagina’s vol persoonlijke verhalen, foto’s en nooit eerder gepubliceerde logboeken en verklaringen over onder meer het ‘lijkenincident’ schetsen dertien leden van de Charlie Compagnie een beeld dat vragen zal oproepen. Over gemaakte politieke keuzes en ieders rol bij beeldvorming.

“Een doofpot? Of gewoon politiek de makkelijke weg?”

“Mijn tijd in Libanon heeft me gevormd,” motiveert Kleine Schaars zijn keuze voor een boek. “Het steekt me dat die periode alleen aandacht krijgt in relatie met een posttraumatische stoornis. Alsof iedereen verknipt is teruggekomen. Terwijl de meeste uitgezonden jongens en meisjes normaal functioneren in onze maatschappij. Dat mag ook weleens worden gezegd. Een boek bood me bovendien de mogelijkheid om onze visie op de gebeurtenissen van Eerste Kerstdag 1980 uiteen te zetten. Piet Filius, de sergeant majoor van mijn peloton, was getuige van het opblazen van de lijken van vier PLO’ers door het Israëlische defensieleger, het IDF. Zijn verklaringen zijn echter niet allemaal overgenomen door de onderzoekscommissie. Het is tijd voor de vraag of de Verenigde Naties wel écht haar best heeft gedaan om de waarheid over het lijkenincident boven tafel te krijgen. Of was de relatie met Israël belangrijker?”

“We zijn nog niet in staat een hond tegen te houden.”

Passage uit het verhaal van Piet Filius

“Om 15.00 uur hebben wij met zijn allen een kerstdiner, maar de meesten zijn met hun gedachten bij wat zich hedenochtend heeft afgespeeld. De soldaat Zeldenrust kan helemaal niets door zijn keel krijgen. Ik zelf baal ervan dat het deze Palestijnen weer gelukt is door ons gebied te rennen, zonder dat wij iets in de gaten hadden. Juist deze dagen hadden wij extra patrouilles ingezet. Meer konden we niet doen. Het gebied is te groot voor één compagnie. Want wij missen wel veertig man, die op de bovenposten een beetje zitten waar te nemen, maar die in de plantage beter werk kunnen doen. Tel daarbij op de bemanning van post 7-6C, de onzinnige post in de rimboe, en je weet waaraan het ligt dat we het gebied niet ‘dicht’ krijgen. In de kranten staat altijd dat we zo goed zijn, maar als je de praktijk bekijkt zijn wij nog niet in staat om een hond tegen te houden. Mijn mening is dat dit komt door politieke beslissingen om zulke grote gebieden door zo weinig mensen te laten bewaken. Laten wij in ieder geval patrouilleren tot we erbij neer vallen, dan hebben wij tenminste ons best gedaan.”

Verkoopinformatie
‘Libanon 1090, vakantieland?’ is te bestellen via de website van de Nederlandse Unifil Vereniging, www.unifilvereniging.nl/nuv-webshop/boeken, en kost 21,50 euro. ex verzendkosten of rechtstreeks bij de auteur; bertaverlo@gmail.com

 

16-jarige inbreker opgepakt

Na een inbraak afgelopen zondagnacht in een winkelpand aan het Andriessenplein In Deventer heeft de politie een 16-jarige verdachte opgepakt. Hij kon dankzij getuigen snel worden ingerekend. Getuigen hoorden in de nacht van zondag op maandag glasgerinkel. Rond 02.15 uur hoorde men een alarm af gaan en werd gezien dat een man door een gebroken winkelruit het pand uitstapte en wegliep. De politie hield de jongen later aan op de Vijfhoeksweg.