Contouren voor Olst-Wijhe in 2050 steeds duidelijker

De gemeente Olst-Wijhe heeft een belangrijke stap gezet in de ontwikkeling van de Omgevingsvisie 2050. Op 28 mei 2024 heeft het college van burgemeester en wethouders de ‘Pijlers voor de Toekomst’ vastgesteld. Wethouder Judith Compagner: “Deze pijlers vormen de bouwstenen voor de toekomst van Olst-Wijhe en maken de contouren voor onze gemeente in 2050 zichtbaar: hoe we dan willen wonen, werken, recreëren, onze energie opwekken, water afvoeren en vasthouden, voor elkaar zorgen en nog veel meer. De opgaven waar we voor staan zijn groot en de beschikbare ruimte is niet oneindig.” De pijlers zijn vormgegeven met grote inbreng van inwoners en partners. De gemeenteraad bespreekt deze ‘Pijlers voor de Toekomst’ oordeelsvormend in de gemeenteraadsvergadering van 10 juni 2024.

Veel inbreng vanuit de samenleving
Wethouder Judith Compagner: “We wilden graag van inwoners weten hoe het wonen en leven er in hun dorp/kern in 2050 uit zou moeten zien. En hoe we dan letterlijk in onze beschikbare ruimte in Olst-Wijhe een plek hebben gegeven aan de grote vraagstukken van energietransitie, vergrijzing, water (droogte èn natte voeten), de landbouw.” De wethouder vervolgt: “Het is mooi om te zien dat zoveel mensen hun mening wilden geven. We hebben in het najaar van 2023 een enquête gehouden waarop ruim 1600 mensen reageerden. Ook organiseerden we verschillende gespreksrondes voor maatschappelijke en belangenorganisaties. Met deze beelden en meningen maakten we een analyse van wat inwoners en partners in het algemeen belangrijk vinden om te behouden voor de toekomst, of om juist afscheid van te nemen.”

Uitkomsten swipocratie
Afgelopen weken gingen de kernenwethouders en ambtenaren op pad om met inwoners door te praten over keuzes en dilemma’s rondom de toekomst van Olst-Wijhe. Dit deden ze onder andere met de online participatietool ‘swipocratie’. Dat bleek een leuke en vooral laagdrempelige manier te zijn om op de telefoon stellingen over de leefomgeving naar links of rechts (eens of oneens) te swipen. Judith Compagner: “Van de 833 ‘swipers’ vindt bijvoorbeeld 67% dat seniorenwoningen dichtbij voorzieningen moeten gebouwd en geeft 88% aan dat zij het goed vinden als weilanden en openbaar groen worden gebruikt voor wateropvang bij veel regen.” Het overzicht van de uitkomsten van de Swipocratie is te vinden op mijnkijkop.olst-wijhe.nl/omgevingsvisie.

Verdiepende gesprekken op straat
Naast swipocratie ging de gemeente aan de hand van scenario’s het gesprek op straat aan. Op borden stonden mogelijke toekomstscenario’s voor Olst-Wijhe uitgebeeld. Daarop stonden verschillende keuzes en de bijbehorende gevolgen, zoals woningbouw, groen, verkeer en energie-opwekking. “We waren onder andere aanwezig op weekmarkten, bij sportevenementen en in het Taalcafé en hebben zo’n 200 leuke en verdiepende straatgesprekken gevoerd Daarnaast zijn er bijeenkomsten geweest met 40 stakeholders en deelnemers van het Taalpunt. Ook hebben kinderen en jongeren via scholen meegedacht en creatieve ideeën geleverd.”

Opbrengsten geven richting aan Toekomstvisie
Deze brede betrokkenheid heeft geleid tot een gedegen basis voor de toekomstige leefomgeving van Olst-Wijhe. De drie ‘Pijlers voor de Toekomst’ zijn:
• Waterrijke en groene gemeente in balans
• Gemeenschapskracht in een gezonde leefomgeving
• Ruimte voor duurzaam en lokaal ondernemen
De komende periode worden de drie onderdelen verder uitgewerkt Ook in de volgende fase betrekt de gemeente de samenleving om mee te denken.

Visie van de gemeenschap
Wethouder Judith Compagner benadrukt het belang van dit traject: “Alle inbreng die we hebben gekregen laat zien wat onze inwoners en partners belangrijk vinden. Dit helpt bij het maken van beslissingen over hoe onze gemeente er in de toekomst uit moet zien. Met al deze input wordt het geen toekomstvisie van de gemeente, maar van de gemeenschap.”

Alle informatie over de Omgevingsvisie staat op mijnkijkop.olst-wijhe.nl/omgevingsvisie.

Powered by WPeMatico