Doorontwikkeling Stichting Werk Raalte

Sinds 1 januari 2016 voert de gemeente Raalte de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) lokaal uit. Dit betekent dat inwoners uit onze gemeente die in een sociale werkvoorziening werken in dienst zijn bij de Stichting Werk Raalte. Deze Stichting is hiervoor eind 2015 opgericht.

Aanleiding
De Stichting Werk Raalte heeft op dit moment een bestuur van wethouders. Dit is geen ideale situatie omdat de betreffende wethouders hierdoor een dubbelrol hebben als het om de Stichting Werk Raalte gaat. Daarom is het ook een tijdelijke oplossing. Om te kunnen bepalen welk type bestuur het beste past bij de Stichting Werk Raalte is er de afgelopen periode een onderzoek uitgevoerd.

In dit onderzoek is breder gekeken dan alleen de bestuurssamenstelling. De ontwikkelingen binnen het gemeentelijke beleid stonden de afgelopen jaren namelijk niet stil. Zo werkte de gemeente bijvoorbeeld aan de transformatie in het sociaal domein waarbij zaken als integraal werken en werken vanuit het perspectief van de inwoner centraal staan. In het onderzoek is daarom ook onderzocht hoe de gemeente invulling kan geven aan haar taken op het gebied van de Participatiewet en de Wsw. Deze invulling moet aansluiten bij de ontwikkelingen in het sociaal domein. Ook is bekeken wat dit betekent voor de rol van Stichting Werk Raalte.

Het Roalter model
In het onderzoek zijn verschillende mogelijke modellen onderzocht en tegen elkaar afgewogen. Het college heeft gekozen voor het ‘Roalter model’. Dit model sluit het beste aan bij de gemeentelijke visie op het sociaal domein. In dit model worden de taken op het gebied van de participatiewet dichter bij de gemeente georganiseerd. Dit model biedt de beste mogelijkheden voor het integraal werken, het bieden van maatwerk en het streven naar een inclusieve samenleving. Het bestuur wordt in dit model aangepast tot een bestuur met alleen ambtelijke vertegenwoordiging. Daarbij voldoet het Roalter model ook het beste aan de behoefte aan stabiliteit van de Wsw-werknemers. In dit model verandert er namelijk zo min mogelijk voor hen. Zij behouden hun huidige werk, huidige werkplek, huidige werkleider, huidige consulent en hun huidige dienstverband.

Het bericht Doorontwikkeling Stichting Werk Raalte verscheen eerst op Salland TV.