Duurzame en aantrekkelijke bedrijven op Leisurestrip Holterweg

Op het braakliggend terrein naast De Scheg komt ruimte voor bedrijven op het gebied van cultuur, recreatie, ontspanning en sport. Daarnaast is er ruimte voor een tankstation en een zelfstandig restaurant. Bedrijven die zich vestigen zijn duurzaam en zien er aantrekkelijk uit. Dat staat in het ontwerp bestemmingsplan voor de zogenoemde Leisure-strip Holterweg dat het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. Betrokken kunnen tussen 21 september en woensdag 1 november reageren. Vervolgens neemt de gemeenteraad een beslissing. De gemeente wil dat er straks aantrekkelijke gebouwen langs de Holterweg staan en daagt initiatiefnemers uit om hun pand een aantrekkelijk, ‘eigenwijs en vrolijk’ uiterlijk te geven.

De raad heeft het college gevraagd om ontwikkelingen op de Leisurestrip zoveel mogelijk energieneutraal te laten plaatsvinden. Daarom is in het bestemmingsplan opgenomen dat gebouwen een duurzame energievoorziening hebben en geen fossiele brandstoffen (aardgas) gebruiken. Wethouder duurzaamheid Frits Rorink: “Aardgas raakt langzaam op en bovendien is het gebruik ervan belastend voor het milieu. Daarom bevorderen we energieneutraal bouwen. Dat past in onze duurzaamheidsdoelstellingen. Energieneutraal bouwen is dan ook een belangrijke afweging bij de verkoop van onze kavels.” De gemeente is in gesprek met ondernemers die zich gemeld hebben voor een vestiging aan de Holterweg. Er zijn nog geen definitieve afspraken gemaakt.

Het bericht Duurzame en aantrekkelijke bedrijven op Leisurestrip Holterweg verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV