Eerste grasbetonsteen in Marle gelegd

Het is zover, Marle kan uitzien naar grasbetonstenen langs de Marledijk. Een lang gekoesterde wens van de Marlenaren wordt werkelijkheid. De eerste steen werd op 16 maart gelegd in aanwezigheid van oud-bestuursleden van Plaatselijk Belang Marle en wethouder Marcel Blind.

In 2016 is het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR) vastgesteld. Onderdeel van dit plan zijn de veiligheid op wegen en veilige bermen. De gemeente Olst-Wijhe vroeg inwoners naar de knelpunten. De Marledijk werd vaak genoemd vanwege de slechte bermen. De berm heeft veel te lijden van vrachtverkeer en grote landbouwvoertuigen. Tijdens de aanleg van de hoogwatergeul zijn de bermen heel snel nog slechter geworden door het zware vrachtverkeer dat materialen aan- en afvoerde. Waterschap Vallei en Veluwe en aannemer Boskalis besloten, als gebaar naar de inwoners voor alle overlast, een duit in het zakje te doen van respectievelijk € 23.000 en € 10.000. Dit geld wordt nu bij het budget van de gemeente gevoegd en gebruikt voor de aanleg van grasbetonstenen en het reviseren van het asfalt. De stenen komen aan weerszijden van de dijk, over een lengte van vijf kilometer. Na realisatie is de hele Marledijk voorzien van grasbetonstenen. Een nieuwe slijtlaag en belijning worden in een later stadium aangebracht.

Er is gekozen voor reduton grasbeton. Deze stenen zorgen voor een besparing van 300 ton CO2, omdat er geen cement wordt gebruikt bij de productie. Ze zijn niet alleen duurzaam, maar ook fietsvriendelijk en geluidarm. Naar verwachting start de aanleg half april. De werkzaamheden duren ongeveer zes weken.

Aanpak wegen en bermen

De komende jaren is extra geld (€ 840.000 verdeeld over vier jaren) beschikbaar gesteld om het onderhoudsniveau van de wegen en bermen in de hele gemeente op het niveau te krijgen dat door de gemeenteraad is vastgesteld. In 2018 worden, naast de Marledijk, de onveilige plekken aangepakt in de hele gemeente. De gemeente gaat in gesprek met alle Plaatselijke Belangen over mogelijke oplossingen voor deze plekken. In 2019 wordt ook de IJsseldijk in Welsum voorzien van grasbetonstenen.

Source: Salland TV