Eerste stap naar bestemmingsplanwijziging Olsterkampweg gezet

Wethouder Marcel Blind van de gemeente Olst-Wijhe en Marijke Kool, directeur-bestuurder van SallandWonen hebben vandaag een anterieure overeenkomst gesloten voor de herontwikkeling van woningen aan de Olsterkampweg. SallandWonen wil op deze plek in Olst 20 bestaande woningen vervangen door 23 energiezuinige sociale huurwoningen.

In de overeenkomst staan de gezamenlijke afspraken voor de nieuwbouwplannen. De anterieure overeenkomst is de eerste stap in het proces van bestemmingsplanwijziging.

Zorgvuldige procedure
In februari (2022) stemde de raad van Olst-Wijhe in met de zogenaamde coördinatieregeling voor de Olsterkampweg. Met deze regeling kan de procedure van bestemmingsplan en omgevingsvergunning gelijktijdig plaatsvinden. Voorafgaand aan het raadsbesluit zijn vragen gesteld over de zorgvuldigheid van de procedure, temeer omdat op dit moment een beroepsprocedure bij de rechter loopt rond de monumentenstatus van vier van de woningen. De coördinatieregeling en de beroepsprocedure zijn echter twee afzonderlijke processen, die elkaar niet hinderen of beperken. Aan het einde van beide processen is duidelijk wat de stand van zaken is rond het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en de uitkomst van de beroepsprocedure. Dat is het moment waarop duidelijk is of de monumentenstatus aan de orde is of niet en (dus) of SallandWonen verder kan met het nieuwbouwplan voor de Olsterkampweg.