Extra impuls elektrisch rijden in de gemeente Raalte

Het elektrisch rijden krijgt in Gelderland en Overijssel een enorme impuls met de aanleg van 4500 nieuwe laadpunten. Voor de gemeente Raalte betekent dit dat er 51 extra laadpalen in de openbare ruimte kunnen worden geplaatst. Gebruikers van deze nieuwe laadpalen betalen op dit moment de laagste prijs van Europa. Tegelijkertijd start de grootste praktijkproef naar slim laden. Hierin onderzoeken we hoe elektrische auto’s zoveel mogelijk kunnen laden op duurzame energie.
Aanvraag openbare laadpaal

Op verschillende plekken in de gemeente zullen openbare laadpalen worden geplaatst. Daarnaast is het ook mogelijk om een openbare laadpaal aan te vragen. Inwoners, forenzen en bedrijven kunnen hiervoor een aanvraag indienen via www.openbaarladen.nl/raalte. Op de website vindt u een instructiefilm en uitleg over hoe u de aanvraag kunt indienen. De gemeente beoordeelt of en waar een laadpunt gerealiseerd kan worden. Hierbij wordt gekeken naar mogelijkheden voor clustering van oplaadpunten, vindbaarheid, zichtbaarheid, parkeerdruk en doorgang met ander verkeer en belemmering ten aanzien van ander straatmeubilair en (openbaar) groen. Meer informatie over de voorwaarden is te vinden op www.raalte.nl/laadpalen.
Aanbesteding

Vanuit de provincies Overijssel en Gelderland is er een aanbesteding gedaan voor slimme laadpunten in de openbare ruimte. De winnaar van deze aanbesteding is Ecotap. In samenwerking met Allego verzorgen zij de aanleg, het beheer en het onderhoud van de openbare laadpalen.

Source: Salland TV