Olst-Wijhe scoort tweede plek in ROVA afvalmonitor, inwoners Olst-Wijhe verdienen een dikke pluim!

De inwoners van de gemeente Olst-Wijhe hebben in 2017 samen ruim 88% grondstoffen gescheiden aangeboden. Hierbij gaat het met name om pmd, gft en papier. Slechts 12% is restafval. De gemeente wil samen met haar inwoners de hoeveelheid restafval steeds verder verminderen. Restafval is niet meer bruikbaar en wordt verbrand terwijl van grondstoffen nieuwe producten worden gemaakt.

In 2011 zette de gemeente Olst-Wijhe de eerste stappen om het scheiden van afval te verbeteren. Toen het aanbieden van gft en pmd gratis werden, was er een flinke daling te zien in de hoeveelheid restafval die werd aangeboden. Deze daling is nu opnieuw te zien, omdat de zakken restafval in de kernen naar een verzamelcontainer moeten worden gebracht. Sinds 2011 is de hoeveelheid restafval elk jaar afgenomen. In 2016 werd er 93 kg aangeboden, in 2017 nog maar 54 kg. Dat is ruim onder het landelijke doel van maximaal 100 kg per persoon per jaar die is vastgesteld voor 2020. Dit blijkt uit de afvalmonitor 2017 van ROVA. Het landelijk gemiddelde bij vergelijkbare gemeenten is 159 kg. De Olst-Wijhese bevolking scoort daarmee enorm goed!

Pluim voor Olst-Wijhese bevolking
Er werd in Olst-Wijhe ruim 200 kg gft en 36 kg pmd per inwoner gescheiden ingezameld. “Waar het gaat om afval scheiden staan we op de tweede plek van alle ROVA-gemeenten, na de gemeente Oost-Gelre. Dat is een mooi resultaat”, vindt wethouder Marcel Blind. “Als we goed scheiden, is er weinig echt afval. Het grootste deel bestaat uit grondstoffen waar weer nieuwe producten van worden gemaakt. Onze inwoners verdienen een enorme pluim voor het scheiden van hun afval. Dit gaat echt heel goed. In dit tempo gaan we voor de eerste plaats in 2018!”

Duurzamer, maar niet duurder
De afgelopen jaren zijn de inwoners van de gemeente Olst-Wijhe steeds minder gaan betalen voor het inzamelen van restafval. Zij zorgen zelf voor deze besparing. Het vastrecht is licht gestegen, maar door goed te scheiden besparen inwoners op de kosten. Ten opzichte van 2010 betalen de huishoudens in de gemeente gemiddeld € 55 per jaar minder. Afval scheiden is dus duurzamer, maar niet duurder. Daarbij is de gemiddelde afvalstoffenheffing in de gemeente Olst-Wijhe ook fors lager dan het landelijk gemiddelde.

Source: Salland TV