Financieringsvoorstel voor aanpak knooppunt Raalte N35/N348

Gedeputeerde Staten van Overijssel sturen een voorstel aan Provinciale Staten voor het beschikbaar stellen van 33 miljoen euro voor het realiseren van knooppunt Raalte. In aanvulling op de provinciale financiering draagt het Rijk 12,5 miljoen euro bij en de gemeente Raalte 4,5 miljoen euro. Hiermee zijn de kosten voor de aanleg van de ongelijkvloerse kruising bij de N35/N348 en het spoor gedekt. Naar verwachting bespreken Provinciale Staten het voorstel in april. De gemeenteraad van Raalte beslist enkele weken later over de gemeentelijke bijdrage.

Veilige en snelle route: De komende periode gaat de provincie in overleg met omwonenden en betrokken overheden om de laatste hand te leggen aan het ontwerp voor de kruising, zodat eind 2017 een definitief ontwerp kan worden vastgesteld. Voor de realisatie van kruispunt kan de schop in 2022 de grond in.

Met de aanleg van een ongelijkvloerse kruising bij de N35/N348 en het spoor kan het autoverkeer op de N35 en de N348 vlot doorrijden. Ook het fietsverkeer krijgt een veilige, vrij liggende en snelle route onder de N35 en het spoor door. Voor het beter benutten van de autocapaciteit komt er een nieuw carpoolterrein. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om in de toekomst het knooppunt uit te breiden met een transferium aan de noordzijde van het station voor een snelle overstap van auto naar trein.

Marsroute: De aanpak van knooppunt Raalte maakt onderdeel uit van de totale verbetering van de rijksweg N35 Zwolle-Almelo. De regionale ambitie van de provincie Overijssel en de betrokken gemeenten is om de N35 om te bouwen tot een autoweg met 2×2 rijstroken, ongelijkvloerse kruisingen en een maximum snelheid van 100 km/uur. Deze verbeteringen worden in overleg met het Rijk in gedeelten uitgevoerd. <