februari, 2017

Volgorde per maand

 

D66 Salland organiseert D-Café Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet — minder Regels, meer Ruimte?

De nieuwe Omgevingswet wil een samenhangende benadering van de huidige wetten rond onze leefomgeving mogelijk maken, procedures versnellen en verbeteren, de duidelijkheid van regels verbeteren en lokale besturen meer ruimte bieden voor eigen afwegingen.
Maar, staat dit niet op gespannen voet met de kwaliteit van de leefomgeving en rechtszekerheid? De invoering van de wet heeft grote gevolgen voor gemeenten, provincies, bedrijven en inwoners.  Komen door de nieuwe wet de burgers echt aan het stuur? En hoe gaat D66 in onze gemeenten hierop inspelen?

In het D-Café geeft Aart Karssen, voorzitter van de Thema-Afdeling Ruimte & Mobiliteit van D66 en oud-fractievoorzitter van D66 in Provinciale Staten van Overijssel zijn visie op de nieuwe wet. Thomas Walder, D66 Wethouder van de gemeente Hellendoorn vertelt hoe in zijn gemeente al gewerkt is volgens de ideeën van de omgevingswet.

Het D-Café wordt voorgezeten door Peter Moorman, D66 gemeenteraadslid Raalte. Kom op donderdag 9 maart 2017 naar Raalte en praat mee! Het belooft een erg interessante avond te worden over een thema waar iedere inwoner van onze gemeenten op een of andere manier mee te maken heeft of krijgt. Dus meld je snel aan via https://deventer.d66.nl/agenda/dcafe-nieuwe-omgevingswet-minder-regels-meer-ruimte/. Het D-Café wordt op donderdag 9 maart 2017 gehouden in Laurel’s, Varkensmarkt 7 in Raalte. De inloop is vanaf 19.30, het programma start om 20:00 en duurt tot ongeveer 22:00 uur. Deelname is gratis, zowel leden als niet-leden zijn van harte welkom.

 

Lisanne Spanbroek wil door in landelijk bestuur

Het kandidaat Kamerlid en jongste raadslid uit Olst gaat voor een tweede termijn in het landelijke CDA-jongeren bestuur. Momenteel is Lisanne al actief als Dagelijks Bestuurslid Ledenwerving & Ledenbinding en daarmee hoopt ze door te mogen gaan.

Met ruim 1.700 leden en meer dan 165 activiteiten per jaar is het CDJA een bruisende politieke jongerenorganisatie. Met afdelingen in de IJsseldelta, Twente en het overkoepelende CDJA Overijssel is er altijd een lokale afdeling waar jongeren tot en met 31 jaar terecht kunnen. “Het CDJA zag haar ledenaantal het afgelopen jaar flink oplopen, de hernieuwde en gezamenlijke focus op ledenwerving & ledenbinding werpt zijn vruchten af.”Het zal geen verrassing zijn: Graag ga ik door als Dagelijks Bestuurslid Ledenwerving & Ledenbinding. Er is veel werk verzet en er is nog genoeg te doen. Ik heb er in ieder geval zin in en hoop samen met de leden te mogen blijven bouwen aan een vitale vereniging!” aldus Lisanne.

De deadline om te solliciteren is op 1 maart, hierna zal een selectiecommissie de sollicitanten doorlichten, bevragen en indien goedgekeurd voordragen aan het Algemeen Bestuur. Zodra deze de voordracht goedkeuren zijn de leden aan het woord, zij kiezen op het CDJA-congres op vrijdag 26 en zaterdag 27 mei in Groningen wie de functie mag vervullen. Lisanne werd vorig jaar op 21 mei tijdens het CDJA-Lustrumcongres als enige kandidaat voorgedragen en verkozen. Lid worden van het CDJA + CDA kost het eerste jaar 5 euro.

Het bericht Lisanne Spanbroek wil door in landelijk bestuur verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV

Gerardus Majella wint Fair Play prijs schoolhandbaltoernooi

Donderdag 23 februari stond sportcentrum Tijenraan in Raalte vol met fanatieke jongens en meisjes, die meededen aan het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi. Dit toernooi werd ook weer de Fair Play prijs uitgereikt, die beschikbaar is gesteld door Sportbedrijf Raalte ter promotie van sportief gedrag. De winnaar van de Fair Play prijs werd de Gerardus Majellaschool uit Broekland. De winst van het schoolhandbaltoernooi ging bij de meisjes naar de Linderte uit Raalte en bij de jongens naar de Rietkraag uit Raalte. In beide finales werd gewonnen van de Gerardus Majella, die ook beide bekers voor de tweede plaats mee naar Broekland nam.

Fair Play prijs en sportief gedrag
De Fair Play prijs werd door organiserende handbalvereniging Kwiek uitgereikt aan de leerlingen van de Gerardus Majella. Alle scholen scoorden hoog op het gebied van Fair Play, maar de school uit Broekland scoorde net iets beter dan de overige deelnemende basisscholen. Handbalvereniging Kwiek en Sportbedrijf Raalte waren trots op de grote opkomst (er deden maar liefst 24 teams mee, waaronder heel veel jongensteams) en het sportieve gedrag tussen de verschillende scholen en teams. Opvallend was bijvoorbeeld na afloop van elke wedstrijd netjes de handen werden geschud en de scheidsrechters bedankt werden voor de goede leiding.

Regionale samenwerking
Ook dit schooljaar stelt het Sportbedrijf bij alle schoolsporttoernooien de Fair Play prijs beschikbaar en vraagt zij daarmee aandacht voor sportief gedrag. In de hele regio Salland wordt vanuit een samenwerking met Sportbedrijf Deventer en UtHuus in Olst-Wijhe extra aandacht besteed aan Fair Play.

 

Patrijzentelling 2017 in Salland

Vrijwilligers van de werkgroep Patrijs van Salland tellen ook dit jaar weer patrijzen. Dat doen ze in een gebied tussen Raalte, Olst, Heeten en Wijhe. Zo brengen ze de aantallen van de patrijs in kaart. Het aantal patrijzen is sinds 1980 met ruim 90% afgenomen!

Ook in Salland komt de patrijs steeds minder voor. Ze zijn er nog wel, maar ze hebben het moeilijk. De patrijzen moeten het hebben van ruigtes met variatie in planten. Daar vinden ze voedsel en verschuilen ze zich voor roofdieren. Maar juist die ruigtes verdwijnen.

Het mag wel wat ruiger
Patrijs van Salland is gestart met de actie ‘Mag het wat ruiger’. Daarmee richt werkgroep Patrijs van Salland richt zich vooral tot onze agrariërs. Het moderne boerenland bevat steeds minder ruigtes en randen. Plekken waar wilde planten ongehinderd en onbespoten kunnen groeien en bloeien. En daar wil Patrijs van Salland graag weer verandering in brengen. Want juist die ruigtes zijn erg belangrijk voor vogels als de patrijs om te overleven. Ze vinden er schuilplekken, nestelgelegenheid en voedsel. Hun jongen kunnen hebben er meer overlevingskansen.

Patrijs van Salland constateert:
“Maar juist die ruigtes verdwijnen uit het cultuurlandschap. Dat lijkt wel een onvermijdelijk, onomkeerbaar proces. Maar wij denken dat het tij nog te keren is. En daarvoor doen wij een beroep op u. U kunt meehelpen om de patrijs – en talrijke andere soorten dieren en planten – een betere overlevingskans te geven. En dat kan zonder grote ingrepen in uw bedrijfsvoering.”

In de werkgroep Patrijs van Salland werken natuurliefhebbers samen om de achteruitgang van de patrijs te stoppen. En dat is hard nodig. Want niet alleen de patrijs is in aantal afgenomen. Veel wilde planten en dieren kunnen zich nog maar amper staande houden. De vroegere biodiversiteit (veel verschillende soorten) maakt plaats voor monoculturen (heel veel van maar een paar soorten). In de brief schrijft de werkgroep: “Die achteruitgang van de biodiversiteit baart ons en ongetwijfeld ook velen van u, grote zorg. De voornaamste oorzaken zijn bekend. Door intensivering, schaalvergroting, monoculturen en inzet van bestrijdingsmiddelen krijgen veel soorten dieren en planten het steeds moeilijker.”

Wanneer meer boeren er weer toe overgaan om ruigtes intact te houden of te laten ontstaan, zijn soorten als de patrijs daar heel erg mee geholpen. En ook helpt het om (randen van) grasland pas in juli te maaien. Dat voorkomt dat nesten ‘uitgemaaid’ worden. Wie de volledige brief aan onze agrariërs wil lezen, kan kijken op de website van Patrijs van Salland: wwwpatrijsvansalland.nl

 

Borden ‘Stokvissengat’ pronken weer in Deventer

Vanaf vrijdag 24 februari t/m dinsdag 28 februari 2017 is het weer carnaval in Deventer. Daarmee wordt Deventer weer Stokkenvissengat en wordt er weer CARNAVAL gevierd in Deventer, dit jaar weer met een optocht!

De ‘borden’ duiden aan dat Deventer tijdens carnaval Stokvissengat heet. Er worden fraai vormgegeven zakken over de gemeenteborden geplaatst, zodat voor ieder die het Stokvissengat binnen rijdt duidelijk is dat er boven de rivieren ook carnaval gevierd wordt. Nieuw is dat de symbolen ‘BOB’ en het lieveheersbeestje visueel verwerkt zijn. Samen staat dit voor ‘Glaasje op laat u rijden en carnaval is een feest van en voor iedereen’.

De Bordencommissie van de oudste carnavalsvereniging van Deventer de ‘Deurzakkers Daeventer’ die dit al 27 jaar verzorgt, heeft ook dit jaar weer verzorgd. Traditioneel worden op carnavalsvrijdag, de dag van de opening van het Deventer carnaval, de borden op toegangswegen naar Deventer opgehangen. Voor aswoensdag zijn de borden weer keurig opgehaald

Hoe komt Deventer nu aan haar naam Stokvissengat?
Vroeger werden er stokvissen verhandeld in de haven van Deventer, vandaar dat ruim 50 jaar geleden met carnaval de stad werd omgedoopt tot Stokvissengat. De ‘Deurzakkers Daeventer’ hebben zo rond 1990 een bord ontworpen, met de naam Stokvissengat. Dit gebeurde in het grootste geheim, bij de geheime kamerheer van de carnavalsvereniging.

Het plaatsen van de borden ging vooraf gepaard met een borrel tussen de geheime kamerheer en de bordencommissie. De wens op een groots en mooi carnaval werd dan uitgesproken. De borrel was meer als hartverwarmer bedoeld, omdat het doorgaans rond de carnavalstijd erg koud kan zijn tijdens het ophangen van de borden. Helaas is de ontwerper en maker van het bord niet meer in ons midden.

Met het om toveren van Deventer naar Stokvissengat hoopt de huidige bordencommissie (Adam, Eli, Joost en John) dat CARNAVAL en de zo gewilde optocht weer een succes wordt. En dat bijna een stukje cultureel erfgoed weer tot leven komt in Deventer!