Geen problemen door volle rivieren en sloten bij Waterschap

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) ervaart vooralsnog geen problemen door de hoge waterstanden in rivieren, kanalen, weteringen en sloten. Zoals gewoonlijk bij dit soort weersomstandigheden is het waterschap extra alert. Gemalen en stuwen werken wat harder dan normaal om het water af te voeren of juist vast te houden om de grondwaterstanden weer op orde te krijgen na de droge zomer van vorig jaar. Extra voorzorgsmaatregelen zijn op dit moment niet nodig. Het waterschap blijft de weersverwachting nauwkeurig volgen.

Door de neerslag van de afgelopen dagen in de stroomgebieden van de IJssel en de Vecht steeg het water. Voor de Vecht is het de verwachting dat de waterstand op de rivier vanaf vandaag met nog circa 25 centimeter zal stijgen en in de loop van de komende week gaat zakken. Voor de IJssel geldt dat het water nog moet komen. Dat zal in de loop van volgende week zijn. De waterstand op de IJssel zal dan stijgen, maar is niet schokkend. Uiterwaarden zullen onderlopen. Daarna daalt de waterstand weer, zo is de verwachting op dit moment. De ‘watersituatie’ is overigens volstrekt normaal bij de huidige waterstanden en de tijd van het jaar. Uiterwaarden zijn juist aangelegd om het water meer ruimte te geven bij hogere waterstanden op rivieren. Hierdoor kan het makkelijker worden afgevoerd of tijdelijk worden opgeslagen.

Meppelerdiep en gemaal Zedemuden
Deze week is gemaal Zedemuden in Zwartsluis opgestart. Het gemaal zorgt in tijden van extra neerslag en/of krachtige wind waardoor het water wordt opgestuwd, voor waterafvoer uit het stroomgebied van het Meppelerdiep. Het water wordt dan uit het Meppelerdiep op het Zwarte Water gepompt en gaat vanuit daar via het IJsselmeer naar de Waddenzee.
Sinds gemaal Zedemuden in 2018 werd overgedragen van Rijkswaterstaat naar Waterschaps Drents Overijsselse Delta is het deze week voor het waterschap de eerste keer dat het gemaal water verpompt. De maximale capaciteit van het gemaal is 125m3 per seconde (125.000 liter). Momenteel wordt ongeveer 50 m3 per seconde (50.000 liter) water van het Meppelerdiep naar het Zwarte Water gepompt.
In totaal heeft beheert het waterschap 340 gemalen en 1960 stuwen waarmee het water door het hele werkgebied wordt aan- en afgevoerd of waar nodig wordt vastgehouden.

Het bericht Geen problemen door volle rivieren en sloten bij Waterschap verscheen eerst op Salland TV.