Gemeente Dalfsen zoekt sportkampioenen 2018

Sporten zorgt bij jong en oud onder andere voor een betere gezondheid en meer zelfvertrouwen.
Voldoende reden om op 2 januari 2019 de sportkampioenen en sporters die een bijzondere
prestatie hebben geleverd te huldigen. Op deze avond wordt tevens de Nieuwjaarsreceptie
gehouden voor alle inwoners uit onze gemeente. Wethouder Jan Uitslag doet daarom een oproep:

“Voor deze huldiging is het college van burgemeester en wethouders op zoek naar sporters of
sportteams die in de periode van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018 op regionaal,
provinciaal, nationaal of internationaal niveau kampioenschappen hebben behaald. Ook kunnen
sporters die in de genoemde periode een bijzondere prestatie hebben geleverd, worden
aangemeld”. Aanmelden kan tot uiterlijk 11 november 2018 door het online aanmeldformulier op
www.dalfsen.nl/sportkampioen in te vullen.

Voorwaarden

De gemeente Dalfsen heeft een aantal voorwaarden opgesteld waaraan de aanmelding moet voldoen:
– Individuele sporters moeten woonachtig zijn in de gemeente Dalfsen.
– Alle aangemelde sporters of sportteams moeten lid zijn van een sportvereniging die gevestigd is in
de gemeente Dalfsen.
– Voor sportteams die in de regionale/landelijke competitie spelen, gelden kampioenschappen of de
promoties naar een hogere klasse binnen de betreffende districten. Dit moeten echter wel de
eerste teams van een vereniging zijn.
– Houd er rekening mee dat vanaf medio november en in december een filmpje van de sporter(s)
gemaakt wordt; deze wordt tijdens de huldigingsavond getoond. De beelden worden vervolgens
ook op YouTube, Facebook en Instagram van de gemeente geplaatst. De sporter/vereniging krijgt
ook toegang tot de filmpjes.
– De gemeente gaat er vanuit dat de sporter(s) op de avond van de huldiging aanwezig is (zijn).
– De gemeente Dalfsen zal de aangemelde bijzondere prestaties vooraf doornemen om te bepalen
of deze in aanmerking komen voor huldiging.

Aanmelden via de website

Ben jij in de periode van 1 november 2017 tot en met 31 oktober 2018 sportkampioen in één van
bovenstaande categorieën geworden? Heb jij in deze periode een bijzondere prestaties op het gebied van
sport geleverd? Of ken jij een persoon die of een team dat aan het profiel voldoet? Meld jezelf of een ander
(team) dan uiterlijk 11 november 2018 aan door het online aanmeldformulier op
www.dalfsen.nl/sportkampioen in te vullen.
Huldiging tijdens nieuwjaarsreceptie 2018

De huldiging vindt plaats tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente op 2 januari 2019, in de raadzaal
van het gemeentehuis in Dalfsen. In het bijzijn van partners en/of familieleden, trainers, afgevaardigden
van het gemeentebestuur en vertegenwoordigers van verenigingsbesturen staat de gemeente stil bij de
behaalde sportprestaties.

Vragen?
Neem voor vragen contact op met de gemeente Dalfsen door te bellen met +14 0529, of stuur een mail
naar sportkampioenen@dalfsen.nl.