Gemeente Hellendoorn vervangt hondentoiletten

In de komende weken vervangt de Gemeente Hellendoorn de huidige hondentoiletten. De snipper- en zandtoiletten vervallen. Daarvoor in de plaats komen er extra afvalbakken en een opruimplicht voor hondenbezitters. Deze maatregelen zijn mede het gevolg van de uitkomst van een onderzoek dat de gemeente Hellendoorn via het online platform ‘Hellendoorn in gesprek’ heeft gehouden onder zowel hondenbezitters als niet hondenbezitters.

Zowel de honden- als niet hondenbezitters geven sterk de voorkeur aan afvalbakken voor het weggooien van hondenpoepzakjes in plaats van de hondentoiletten. Deze uitkomst komt overeen met de constatering dat nu al steeds meer hondenbezitters gebruik maken van een plastic zakje voor het opruimen van de hondenpoep. Vandaar dat de toiletten komen te vervallen en het aantal afvalbakken wordt uitgebreid.

Opruimplicht handhaven De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) wordt zodanig aangepast dat degene die zich met een hond in de openbare ruimte begeeft een onmiddellijke opruimplicht heeft. De gemeente zal na de aanpassing strenger optreden tegen overtreders. De opruimplicht geldt voor het gehele openbaar gebied, dus ook voor de losloopterreinen.
De verwachting is dat door de vervanging van hondentoiletten door afvalbakken de zichtbaarheid van hondenpoep in de openbare ruimte aanzienlijk zal afnemen en de overlast zal verminderen. Dat het legen van afvalbakken voor reinigingsmedewerkers verre te verkiezen is boven het reinigen van de hondentoiletten spreekt voor zich.
In de gemeente Hellendoorn zijn op dit moment 51 hondentoiletten (houtsnippers of zand), 31 grasbermtoiletten en 9 losloopgebieden.

Het bericht Gemeente Hellendoorn vervangt hondentoiletten verscheen eerst op Salland TV.