Gemeente Olst-Wijhe bekijkt opnieuw inzet Huishoudelijke Hulp

Op 18 mei 2016 heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) bepaald dat gemeenten verantwoordelijk blijven voor de Huishoudelijke Hulp oftewel het schoonmaken van het huis voor mensen die dat zelf niet meer kunnen. Beslissingen die door de gemeente in het verleden zijn gemaakt en die niet overeenkomen met de uitspraak van de CRvB moeten worden herzien. Ook geeft de CRvB aan dat de Bijzondere Bijstand geen voorliggende voorziening is voor de Wmo.

Wethouder Herman Engberink: “We hebben de uitspraak van de CRvB bekeken en hebben geconcludeerd dat we ons beleid Huishoudelijke Hulp moeten wijzigen. We zijn begonnen de mensen die het betreft hierover goed informeren en verder helpen. Ik vind het belangrijk dat mensen die hulp nodig hebben hulp krijgen. Mensen die onterecht kosten hebben gemaakt krijgen compensatie. Daarnaast is er ook een groep mensen die weliswaar geen Huishoudelijke Hulp heeft, maar wel financieel wordt gecompenseerd door een Huishoudelijke Hulp Toeslag regeling, al dan niet in combinatie met Bijzondere Bijstand. ”

De wethouder vervolgt: “Het is voor veel mensen best lastig om duidelijkheid te krijgen. Dat maakt dat het heel belangrijk is dat we de mensen die het betreft goed informeren. We hebben daarom een apart team samengesteld dat verantwoordelijk is voor deze klus. De mensen om wie het gaat zijn begin oktober per brief geïnformeerd. In deze brief worden mensen uitgenodigd om in gesprek te gaan met ons. Een aantal mensen heeft al gereageerd. Toch zie ik dat er genoeg mensen zijn die nog niet hebben gereageerd. Ik onderstreep het belang dat ook deze mensen reageren. Niet alleen voor de financiële compensatie, maar vooral voor de inzet van de Huishoudelijke Hulp als die nodig is.”

Het bericht Gemeente Olst-Wijhe bekijkt opnieuw inzet Huishoudelijke Hulp verscheen eerst op Salland TV.

Source: Salland TV